Nieuws - 20 augustus 2015

Mobiele werkplekken bij Radix versneld dicht

Tempora 2, de mobiele werkruimten voor twee business units van PSG achter Radix, gaat versneld dicht. Het werkklimaat is niet prettig, de CO2-concentratie in de werkkamers is veel te hoog.

Aanvankelijk wilde de Plant Sciences Group de tijdelijke Tempora-werkruimten in 2019 sluiten, maar directeur Ernst van den Ende besloot net voor de zomervakantie om de huisvesting versneld te verlaten. Aanleiding was een tweede meting naar de CO2-concentraties in de kantoorunits. Door de beperkte ventilatie loopt de CO2-concentratie geregeld veel te hoog op. ‘Ik erken het probleem en heb besloten om zo snel mogelijk andere werkplekken te zoeken voor het personeel’, zegt Van den Ende.

Onderzoekers bij de PRI Bio-interacties en Plantgezondheid klagen niet alleen over de slechte atmosfeer in de kamers, die snel tot hoofdpijn leidt, maar ook over schimmelvorming onder de koude vloeren, wat tot andere gezondheidsklachten leidt. Volgens Van den Ende is de situatie verslechterd toen de open ruimten in Tempora op verzoek van de onderzoekers zijn verbouwd om werkkamers te realiseren. Toen namen de klachten over geluidsoverlast weliswaar af, maar het ventilatiesysteem van de mobiele units is niet ingericht op kamers. ‘We hebben nog gekeken naar aanpassingen om de ventilatie te verbeteren, maar dat loont de moeite niet.’

Waar de bijna honderd onderzoekers uit Tempora naartoe moeten, weet de directeur nog niet. ‘Bij voorkeur wil ik ruimte creëren in Radix, zodat ze dicht bij de labruimten en PSG-collega’s kunnen blijven werken.’