Nieuws - 3 februari 2010

Mobiele watermakers voor Haïti

Van Hall Larenstein houdt een inzamelingsactie voor mobiele waterzuiveringsinstallaties voor Haïti. De eerste 'watermakers' worden 4 februari gebracht.

watermaker.jpg
‘Het idee om de watermakers naar Haïti te sturen kwam van een collega. Vervolgens werd er bij VHL Leeuwarden een actie gestart die zich snel uitbreidde. De directie van VHL heeft twee units beschikbaar gesteld', vertelt Leo Groendijk, docent bij Milieukunde in Leeuwarden. Inmiddels is er ruim 30 duizend euro ingezameld, genoeg om 18 installaties aan te schaffen en te vervoeren naar Haïti.
Het geld is bijeen gebracht door individuele medewerkers en studenten. Daarnaast droeg studentenvereniging Nji Sri in Wageningen een steentje bij met een inzamelingsactie op een reünistenavond. Ook waterkenniscentrum Wetsus doneerde geld. En de gemeente Leeuwarden nam tien van de watermakers voor haar rekening. Eén watermaker kost 1750 euro. In diverse gebouwen van Wageningen UR staan nog collectebussen om de actie te steunen.
Naar Haïti
De mobiele watermaker is een uitvinding van Groendijk zelf en is de afgelopen drie jaar doorontwikkeld met behulp van studenten van VHL en het bedrijf Bright Spark uit Joure. Een mobiele waterzuiveringsinstallatie kan per dag van oppervlaktewater tussen de driehonderd en zeshonderd liter schoon drinkwater maken. Het apparaat weegt twintig kilo en heeft ongeveer het formaat van een bierkrat. De energie om het water te reinigen, wordt geleverd door een ingebouwd zonnepaneel en het schoonmaken van de keramische zuiveringsmembranen gebeurt met een fietspomp.
Groendijk zal donderdag 4 februari vertrekken met de eerste lading watermakers. ‘Vanuit de Dominicaanse Republiek vervoeren we acht installaties naar Haïti waarna we ze verspreiden onder drie hulporganisaties. Om erop toe te zien dat de apparaten goed terecht komen en dat ze goed worden gebruikt, reis ik zelf mee met de eerste zending', vertelt Groendijk. ‘Voor de tweede zending hebben we contact met luchtmachtbasis Leeuwarden. Zij verzorgen op dit moment ook hulpvluchten naar Haïti.'
info: leo.groendijk@wur.nl