Nieuws - 27 januari 2011

'Missie Afghanistan heeft weinig kans van slagen'

tekst:
Joris Tielens

Parlement moet knoop doorhakken over ­Afghanistanmissie. Hoogleraar rampenstudies Thea Hilhorst ­betwijfelt of missie kans van slagen heeft.

14MI-Thea-Hilhorst%C2%A9Bouke-Vo.jpg


Thea Hilhorst was in 2007 op bezoek in Kamp Holland en sprak er destijds uitvoerig met generaal Dick Berlijn en Afghaanse ministers over de missie in Uruzgan. Ze pleitte na afloop van dat bezoek onder andere in Resource voor meer training van politie als onderdeel van de missie in Uruzgan. Hoe denkt ze over de huidige kabinetsplannen? Desgevraagd zegt ze te twijfelen. 'De politiemissie zoals nu wordt voorgesteld is een druppel op de gloeiende plaat vergeleken met de missie destijds in Uruzgan, zegt Hilhorst. 'Die missie was breed van opzet. Er was niet alleen militaire inzet maar ook training van politie, justitie en overheid.'
Toch heeft zelfs die grote inzet weinig opgeleverd als het gaat om het functioneren van justitie en politie, concludeert Hilhorst uit evaluatierapporten. 'De politie kan niet werken als er niet een goed werkend rechtssysteem is. De gewone criminaliteit wordt in Afghanistan nauwelijks aangepakt. En waarom zou je een dief oppakken wanneer er geen rechter is om die dief te berechten of wanneer de dief zich makkelijk kan vrijkopen?'
Genoeg gedaan
Hilhorst meent wel dat het uitzenden van een politiemacht een symbolische waarde kan hebben, namelijk dat Nederland de Afghanen niet in de steek laat. 'Er zijn krachten in Afghanistan die een verbetering willen van de mensenrechten. Samen met hen zijn we destijds het avontuur aangegaan. Een avontuur waar we ook zelf belang bij hebben.'
Je kunt echter ook van oordeel zijn dat Nederland al genoeg heeft gedaan met de missie naar Uruzgan, voegt ze daaraan toe. Bovendien: 'Tot nu toe is de ervaring dat politieagenten geen bekeuringen uitdelen of mensenrechten handhaven. Ze worden vooral militair ingezet. Het is voor mij dan ook zeer de vraag of deze missie gaat bijdragen aan een verbeterde politiemacht in Kunduz.'