Nieuws - 1 januari 1970

Missie

Missie


,,Telkens als u een artikel schrijft, in de openbaarheid treedt, elke keer
als de kranten over u schrijven, dan melden jonge vrouwen zich bij onze
priesters. Ze willen de banden met de moederkerk herstellen’’, zegt
Monseigneur Xavier.
,,Is het heus?’’, vraagt Margreet van der Burg verheugd.
,,En ze hebben alle zin in een carrière verloren. Ze willen alleen nog maar
een gezin stichten.’’
,,Wat mooi’’, fluistert Van der Burg.
,,Als het zo moet, dan hoeft het voor ons niet meer, zeggen ze. Straks
worden we ook zo. Dan maar geen carrière. Na uw optreden op de Diës hebben
twee toehoorsters in de vruchtbare leeftijd zich ogenblikkelijk laten
dopen.’’
,,Het plan werkt, Monseigneur.’’
,,Ik geloof het ook, zuster. Het was een subliem idee van onze Paus. De
emancipatie een halt toe roepen door onze eigen mensen te laten infiltreren
in de gelederen van de feministen.’’
,,Met de opdracht om zoveel mogelijk gedateerde ideeën te spuien’’, zegt
Van der Burg sluw.
,,En jonge vrouwen het idee geven dat een carrière iets is voor verzuurde
radicalen’’, vult de geestelijke glimlachend aan. ,,Er zijn maar weinig van
onze zusters in de feministische beweging geïnfiltreerd die dat zo goed
kunnen als u.’’
,,Ik moet wel zeggen dat ik me elke dag afvraag wanneer ik weer ‘mezelf’
kan zijn’’, zegt Van der Burg blozend. ,,Ik zou me graag weer hullen in
mijn kloostergewaad. En vespers zingen in plaats van alsmaar die
emancipatorische canon te herhalen.’’
Monseigneur Xavier richt zijn blik ten hemel en spreidt zijn handen. ,,Het
zal niet onopgemerkt blijven, zuster.’’

Willem Koert