Nieuws - 27 oktober 2017

Miranda Meuwissen persoonlijk hoogleraar

tekst:
Albert Sikkema

Miranda Meuwissen is per 1 oktober benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij Bedrijfseconomie. Ze doet onderzoek naar besluitvorming en het verzekeren van bedrijfsrisico’s in de landbouw.

©Ingrid Blees

Momenteel trekt Meuwissen een EU-project met als vraag: waarom willen boeren nog boer blijven? Het project moet de veerkracht van de Europese boeren beter leren begrijpen en tot adviezen komen hoe ze duurzaam kunnen blijven boeren. Het project onderzoekt uiteenlopende landbouwsystemen in meerdere landen. Meuwissen: ‘Die variëteit helpt om de problematiek beter te begrijpen en tot goede voorstellen te komen.’

Risico’s
Meuwissen concentreert zich in het project op het risicomanagement van de boeren. Ze gaat de komende vier jaar na hoe de boeren de risico’s inschatten en welke risico’s ze willen beperken. Met behulp van die gegevens wil ze betere ketenafspraken, samenwerking en verzekeringen voor de boeren adviseren.

Verzekeringen
Ze studeerde in 1995 cum laude af in Wageningen en promoveerde vijf jaar later op een onderzoek naar verzekeringen als risicodekking in de Europese landbouw. Daarna werkte ze als onderzoeker bij het Institute for Risk Management in Agriculture en bij de leerstoelgroep Bedrijfseconomie van WUR.


Meer lezen?