Nieuws - 19 juni 2008

Minorstudenten stimuleren toepassing bio-energie

De minor Bio-energie van Van Hall Larenstein Leeuwarden heeft de afgelopen anderhalf jaar een stormachtige start gemaakt dankzij de Raak-ondersteuning van het ministerie van onderwijs. VHL bracht met behulp van de subsidie honderd bedrijven bij elkaar in 29 projecten over biomassaverbranding, -vergassing en -vergisting. De bemoeienis van de minorstudenten leidde tot concrete uitkomsten en verbeteringen voor de bio-energiemarkt.

Student Milieumanagement Lucas Grond maakte bijvoorbeeld voor boeren met een vergistinginstallatie een toegankelijk rekenmodel in Excel, waarmee de agrariërs vooraf inzicht krijgen in de energieopbrengst. Sommige projecten maakten ook duidelijk dat bio-energie niet in alle gevallen loont, vertelt Grond. ‘Voor de Friese afvalverwerker Omrin heb ik onderzocht of vergisting met algen mogelijkheden bood. Dat was niet zo, dus daar zijn ze nu klaar mee.’
De minorstudenten van verschillende disciplines als Milieukunde, Landbouw en Life Sciences werden na een intensieve literatuurstudie met de deelnemende bedrijven samengebracht in clusters om oplossingen te onderzoeken voor praktische problemen, legt programmamanager Xantho Klijnsma uit. Elke cluster behandelde een specifieke case, waarbij één bedrijf als hoofdaannemer optrad en andere voor kennisondersteuning zorgden. Anders dan bij stageopdrachten werkten de studenten dus samen met meerdere bedrijven, aldus Klijnsma.
‘Zonder Raak hadden we nooit in zo’n korte tijd zoveel partijen bij elkaar kunnen brengen’, zegt Klijnsma. ‘De subsidie is speciaal bedoeld om er voor te zorgen dat de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb tot concrete resultaten leidt. De kunst is nu om het netwerk te behouden.’ Nogal wat innovaties op het gebied van bio-energie lopen na een veelbelovende start op niets uit omdat bedrijven de tijd en de mankracht missen om de resultaten over langere termijn te monitoren. Daar ligt volgens Klijnsma een taak voor VHL-studenten.
Op de afsluitende bijeenkomst voor studenten en bedrijven, donderdag 12 juni, vertelde onder meer Nico Kuiper van IndiEco over zijn ervaringen met VHL. De leverancier van verbrandingsinstallaties voor biomassa zette studenten in om de weg vrij te maken voor houtgestookte verwarmingsketels in particuliere woningen. ‘De potentie aan houtsnippers in het noorden is enorm’, aldus Kuiper. ‘De CO2-besparing van verwarming op houtpellets of snippers wordt echter niet meegenomen in de huidige EPC-norm, waardoor gemeenten en projectontwikkelaars geen interesse hebben. In hun eindrapport pleiten de studenten voor aanpassing van de regelgeving, of vrijstelling voor biomassaverwarming. Het is een stapje. De publiciteit rond het rapport heeft partijen in ieder geval wakker geschud.’