Nieuws - 25 augustus 2010

Ministerie

'Nu zijn we overgeleverd aan de vijand', verzuchtte natuuronderzoeker Victor Westhoff vele jaren geleden.

'Nu zijn we overgeleverd aan de vijand', verzuchtte natuuronderzoeker Victor Westhoff vele jaren geleden, toen bekend was geworden dat natuur zou worden overgeheveld van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het ministerie van Landbouw. Ik zag hoe berusting, verbijstering en woede met elkaar wedijverden. Zijn schouders hingen laag, zijn lippen trilden en uit zijn ogen schoot vuur.
In de loop van de jaren is de naam van het ministerie tweemaal veranderd, om uit te komen bij 'landbouw, natuur en voedselkwaliteit'. Drie pijlers die prachtig samenvallen met drie kerntaken waarvoor Wageningen UR staat. In de Volkskrant van twee weken geleden stond het bericht dat 'ons' ministerie in het kader van de aangekondigde bezuinigingen op de overheidsuitgaven zal moeten verdwijnen en zal worden samengevoegd met Economische Zaken.
In hetzelfde artikel werd gemeld dat minister Verburg de hoop nog niet heeft opgegeven en dat zij strijdbaar is voor het behoud van haar ministerie. Mijn gedachten gaan naar Jac.P. Thijsse, die zich ruim honderd jaar geleden bleef inzetten voor het behoud van het Naardermeer, op een gegeven moment zelfs tegen beter weten in. De 'waardelooze, onvruchtbare plassen' zouden worden aangekocht om afval te dumpen. 'Ik geef niet op, totdat de eerste kar huisvuil in het moeras is gestort', liet hij weten aan vrienden en bestuurders die de moed allang hadden opgegeven. Ik hoop dat Verburg uit hetzelfde hout is gesneden.
Ik kijk in de spiegel en zie dat mijn schouders laag hangen, mijn lippen trillen, mijn ogen vol vuur.
Het is vooral verbijstering dat mijn gemoed vervult.