Nieuws - 15 februari 2001

Ministerie wil concurrentie voor DLO

Ministerie wil concurrentie voor DLO

Alterra bezorgd over financiering

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil concurrentie scheppen voor DLO: ook andere onderzoeksinstituten kunnen in de toekomst meedingen naar onderzoeksopdrachten die nu nog automatisch naar DLO gaan.

Het ministerie wil al dit jaar meerdere instituten vragen om voorstellen in te dienen voor onderzoek. Om DLO te laten wennen aan de nieuwe financieringsmethode wil het ministerie de concurrentie in stappen toelaten. Voor 2002 gaat het om twintig miljoen gulden aan onderzoeksopdrachten. Het ministerie legde een voorstel met die strekking onlangs voor aan het bestuur van Wageningen UR. Het bestuur heeft volgens vice-voorzitter ir. Kees van Ast afwachtend gereageerd op het voorstel. "Wij gaan ervan uit dat wij een eerlijke kans krijgen. We hebben genoeg vertrouwen in onszelf en zijn niet bang voor concurrentie. Maar we hebben nog wel wat vragen gesteld in onze reactie. Zo is ons nog niet duidelijk welke voorwaarden gaan gelden in de procedure."

De voorstellen van het ministerie gaan over de zogenaamde 'programmafinanciering' van DLO; in totaal ongeveer 200 miljoen gulden per jaar voor DLO en vijftig miljoen voor het Praktijkonderzoek. Met dat budget financieren DLO en het Praktijkonderzoek vierjarige projecten. Tot nu toe maakten het ministerie en DLO jaarlijks afspraken over het programmaonderzoek. Dit jaar lopen bij DLO projecten ter waarde van 67 miljoen gulden af, vanuit het Praktijkonderzoek komt 28,5 miljoen gulden vrij voor nieuwe projecten. Het ministerie wil twintig miljoen van dat vrijvallende budget openstellen voor concurrenten van Wageningen UR. Op langere termijn wil het ministerie het hele budget openstellen voor meerdere onderzoeksinstellingen.

De twintig miljoen die in 2002 beschikbaar komt voor 'open programmering' wil het ministerie besteden aan twee thema's: Multifunctionaliteit van de groene en blauwe ruimte en Voedselkwaliteit en consumentengedrag. Voor elk van de thema's komt tien miljoen beschikbaar.

Gezien de thema's zal met name instituut Alterra te maken krijgen met concurrentie. Alterra-directeur dr. Andr? van der Zande maakt zich zorgen over de procedure die het ministerie gaat volgen. "Als het om zulke bedragen gaat moeten de spelregels messcherp zijn. Bij fondsen van het ministerie van Economische Zaken duurt de procedure vaak anderhalf tot twee jaar. Wij begrijpen niet hoe het ministerie dit op deze korte termijn voor elkaar wil krijgen."

"Meer concurrentie moet kunnen, maar dit gaat wel heel snel. Stel dat wij vijf miljoen mislopen. Dat is heel wat voor een instituut dat net uit een moeilijke situatie komt. Wij vinden zelfs dat het in strijd is met afspraken die wij bij de verzelfstandiging met het ministerie hebben gemaakt."

Een woordvoerder van het ministerie liet weten dat Wageningen UR zich geen zorgen hoeft te maken. "We zijn nog bezig met het formuleren van onderzoeksvragen. Het hangt van deze vragen af hoe we het geld uitzetten. We kunnen er best op uitkomen dat we een groot deel van de twintig miljoen alsnog direct bij DLO uitbesteden." Het ministerie ziet de 'open programmering' voorlopig als een proefproject. "Bevalt dit niet dan kunnen we er weer van af." | K.V.