Nieuws - 15 september 2014

Ministerie wil 2-procent-regel handhaven

tekst:
Albert Sikkema

Het ministerie van Economische Zaken wil vooralsnog niet ingaan op het verzoek van bestuurder Tijs Breukink om de 2-procentsmaatregel te laten vervallen. Die regel, die er voor zorgt dat het ministerie de studentengroei in Wageningen niet volledig vergoedt, is nodig om sterke schommelingen in de Rijksbijdrage te voorkomen, zegt een woordvoerder van EZ.

‘Het ministerie van EZ deelt het enthousiasme van de heer Breukink over het succes en de maatschappelijke relevantie van de opleidingen in Wageningen’, stelt de woordvoerder. ‘Maar er zijn geen plannen om de 2-procent-maatregel, die inherent is aan het bekostigingsmodel van de WU, te laten vervallen. De systematiek is in goed overleg  overeengekomen en functioneert al jaren. De afspraak is nodig om al te sterke fluctuaties te voorkomen.’


Minister van Economische Zaken Henk Kamp