Nieuws - 19 september 2011

Ministerie snijdt in natuuruitgaven

Het ministerie van ELI bespaart komend jaar in totaal 600 miljoen euro. De helft van dat bedrag wordt gekort op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

natuur-duinen6287.jpg
Door herijking en decentralisatie van het natuurbeleid wil het ministerie 300 miljoen per jaar besparen. Dat meldt het Agrarisch Dagblad. Die heeft de begroting voor Prinsjesdag ingezien.
Tegelijkertijd gaat staatssecretaris Henk Bleker het Natura 2000-beleid aanpassen, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil het natuurbeleid vooral nog richten op behoud van bedreigde natuurtypen, maar niet meer op verbetering of uitbreiding ervan. Doel is dat het natuurbeleid voortaan de economische ontwikkeling minder in de weg staat. Ook wil Bleker 190 beschermde natuurmonumenten schrappen.
Ondertussen is Bleker nog steeds in overleg met de provincies over de uitvoering van het natuurbeleid. In dat overleg zit weinig schot.