Nieuws - 28 juni 2012

Ministerie respecteert besluit tot ontvlechting VHL

Het ministerie van EL&I is teleurgesteld dat het niet is gelukt om het onderwijs en onderzoek tussen universiteit, DLO en VHL te verbinden, maar respecteert het besluit van het college van bestuur om over te gaan tot ontvlechting van VHL. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie.

‘Het besluit tot ontvlechting is zorgvuldig genomen, gezien alle stappen die het bestuur heeft gezet', zegt de woordvoerder. ‘De verantwoordelijkheid ligt bij Wageningen UR. Die moet het proces van ontvlechting nu praktisch uitwerken. De minister houdt daarbij de vinger aan de pols.'
De minister heeft een ‘stelselverantwoordelijkheid' voor het groene onderwijs, wat inhoudt dat hij onder meer de toegankelijkheid en doelmatigheid van dit onderwijs in het oog houdt. Het ministerie heeft geregeld overleg met Wageningen UR. Daarin zal het ministerie er op toezien dat de ontvlechting op een goede manier plaatsvindt, aldus de woordvoerder.
Of de minister een nieuwe Raad van Toezicht voor VHL benoemt, is nu niet aan de orde, zegt de woordvoerder. Volgens de statuten van Van Hall Larenstein benoemt de minister de raad van toezicht van de hogeschool. Die benoemt vervolgens het college van bestuur.