Nieuws - 5 november 2015

Ministerie financiert overbrugging VIC Sterksel

tekst:
Albert Sikkema

Het ministerie van EZ heeft dit jaar extra geld uitgetrokken voor het Varkens Innovatie Centrum (VIC) van Wageningen UR in Sterksel, om ervoor te zorgen dat het praktijkonderzoek ten behoeve verduurzaming van de varkenssector blijft bestaan. Dat meldt het ministerie aan de Tweede Kamer.

<foto: varkenstoilet in Sterksel>

Doordat de productschappen zijn opgeheven en de Producenten Organisatie Varkenshouderij nog niet in staat is om collectief onderzoek voor de varkenssector te bekostigen, dreigde het VIC Sterksel tussen wal en schip te vallen. Eerder dit jaar halveerde het proefbedrijf van Wageningen UR zijn personeelsbestand vanwege afnemende onderzoeksopdrachten. Het ministerie besloot daarop toch financiering te geven aan enkele projecten ‘waarvan de voortzetting of afronding als prioritair wordt gezien in relatie tot maatschappelijke onderwerpen’, schrijft EZ aan de Kamer.

Het gaat om projecten waarin VIC Sterksel onderzoek doet naar het houden van varkens met ongecoupeerde staarten, het ontwerp van een innovatief huisvestingssysteem voor gespeende biggen, het varkenstoilet en groepshuisvesting voor kraamzeugen. Ook droeg het ministerie dit jaar bij aan het publiek-private programma ‘Samenwerkende varkenshouderijketen’. In totaal gaat het om een bedrag van 1,1 miljoen euro, aldus de Animal Sciences Group van Wageningen UR.

Komend jaar financiert het ministerie van EZ ook nog een deel van het ketenprogramma voor de varkenssector. De andere innovatieprojecten moeten dan door de producentenorganisatie POV worden bekostigd.