Nieuws - 29 oktober 2015

Ministerie erkent slechtere bekostiging universiteit

tekst:
Albert Sikkema

Het ministerie van Economische Zaken kan de Tweede Kamer niet vertellen of de Wageningse universiteit de afgelopen jaren slechter is bekostigd dan de technische universiteiten. Toch blijkt uit cijfers van het ministerie dat dit het geval is.

Het kabinet liet de bekostiging van het groen onderwijs door het ministerie van EZ vergelijken met het overige onderwijs dat wordt bekostigd door het onderwijsministerie. Uit dit Panteia-rapport blijkt dat de bijdrage per student in Wageningen in 2011 vergelijkbaar was met het bedrag dat de studenten van de technische universiteiten kregen. Volgens bestuurder Tijs Breukink krijgt Wageningen sinds 2012 minder dan de TU’s. De Tweede Kamer wil weten of dat klopt.

Een rechtstreeks antwoord geeft het ministerie niet. Na 2012 kan het ministerie geen ‘gevalideerde vergelijking’ maken tussen de bekostiging van Wageningen en de drie TU’s, schrijft het ministerie aan de Tweede Kamer. Maar uit de antwoorden op deelvragen van Kamerleden blijkt wel degelijk dat Wageningen sinds 2012 slechter wordt bekostigd dan de technische universiteiten.

Het aantal bekostigde studenten in Wageningen is de afgelopen jaren gegroeid naar 7.500 in 2014 en zal de komende jaren stijgen naar zo’n 9.000 in 2016, schrijft het ministerie van EZ. Die groei wordt niet volledig vergoed door het ministerie, vanwege de zogenaamde 2 procent maatregel, waardoor de Rijksbijdrage maximaal met 2 procent stijgt. Door deze afbuffering valt de basisbekostiging per student van Wageningen lager uit dan die van de TU’s, erkent het ministerie. Het zou gaan om ‘enkele procenten per bekostigde student’.

Door de studentengroei en beperkte stijging van de bekostiging daalde de Rijksbijdrage per Wageningse student van 25.500 euro in 2012 naar 22.500 in 2014, schrijft het ministerie aan de Kamer. Die daling houdt de komende jaren aan – in 2016 ontvangt de universiteit nog 19.700 euro per student, aldus de prognose van het ministerie.

Meerdere Kamerfracties hadden vragen gesteld over de bekostiging van de Wageningse universiteit. Het ministerie beantwoordde die vragen op 26 oktober.