Wetenschap - 7 januari 1999

Ministerie Ondernemingsplan LUW ontbeert onderbouwing

Ministerie Ondernemingsplan LUW ontbeert onderbouwing

Ministerie Ondernemingsplan LUW ontbeert onderbouwing

Het ondernemingsplan van de LUW maakt duidelijke keuzen, maar het plan ontbeert een visie waaruit die keuzen logisch voortvloeien. Dat stelde de directie Wetenschap en Kennisoverdracht van het ministerie van LNV op 18 december vorig jaar in een brief aan de raad van bestuur. De directie meent dat de LUW zich moet profileren met een sterke internationale oriƫntatie en een pluriforme benadering, maar ziet niet dat deze toekomstvereisten worden waargemaakt in het ondernemingsplan

Verder mist het ministerie aandacht voor de interdisciplinaire samenwerking tussen leerstoelgroepen uit verschillende departementen en vraagt het zich af hoe de beoogde samenwerking tussen beta- en gammawetenschappen zich verhoudt met de voorgestelde bezuiniging op de gammawetenschappen. A.S