Nieuws - 21 januari 2013

'Minister overschrijdt elke morele norm'

Het kabinet houdt vast aan zijn plan om nieuwe studenten vanaf 2014 geen basisbeurs meer te geven. Uitwonenden leveren daardoor bijna vijftienduizend euro in. Volgens de LSVb overschrijdt de minister 'elke morele norm'.

-bussemaker.jpg
Dat staat in een brief die minister Bussemaker van Onderwijs vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin geeft ze op hoofdlijnen aan hoe ze de studiefinanciering wil hervormen. Ze nodigt de - deels kritische - partijen in de Kamer nadrukkelijk uit om met haar mee te denken.
Onder Bussemakers verliezen studenten niet alleen hun basisbeurs, ook de ov-studentenkaart wordt versoberd. Toch blijft studeren een goede investering vindt de minister, want hbo'ers en wo'ers verdienen gemiddeld anderhalf tot twee keer zoveel als een mbo'er. In de berekening van Bussemakers zal een uitwonende studenten gemiddeld vijftienduizend euro extra lenen. Bij een rentepercentage van gemiddeld 2,5 procent betekent dat zo'n honderd euro per maand aan extra aflossing.
Studenten krijgen net als nu vijftien jaar de tijd om de schuld af te lossen, maar er komen wel vijf zogeheten 'jokerjaren', die je kunt opnemen als het even wat minder gaat. Je hoeft dan niets terug te betalen, hoewel het bedrag wel blijft staan en aangroeit door de rente. In totaal heb je dus maximaal 20 jaar voor de terugbetaling. Wie in die tijd niet genoeg verdiende om het helemaal te kunnen terugbetalen, kan op kwijtschelding rekenen.
Bussemaker nodigt alle fracties uit om mee te praten over het voorstel. Ze heeft hun steun hard nodig, omdat de coalitie in de Eerste Kamer maar dertig van de 75 zetels heeft. GroenLinks, 50Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie steunen de huidige plannen niet en D66 en de SGP twijfelen.
Van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) krijgt ze die steun in elk geval niet. De bond is teleurgesteld dat alle adviezen die Bussemaker in de afgelopen maanden van studenten heeft gekregen in de wind zijn geslagen. Kai Heijneman, voorzitter van de LSVb: 'Je kunt niet de studiefinanciering en de ov-kaart afschaffen, het kamertekort op laten lopen en daarnaast weigeren geld uit te trekken voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit kabinet toont zich op geen enkele manier bewust van de gevolgen van dit beleid voor studenten.'
De LSVb is vooral verbaasd dat het kabinet niet alleen de basisbeurs wil afschaffen, maar ook de aanvullende beurs voor studenten met 'weigerachtige en onvindbare ouders' gaat schrappen. Dit treft een groep studenten die door zeer vervelende omstandigheden geen financiƫle steun kan krijgen van de ouders. Heijneman: 'Het leenstelsel is al een heel slecht idee, maar om dan ook nog de aanvullende beurs af te pakken van een groep kwetsbare studenten overschrijdt werkelijk elke morele norm.'
 HOP/LSVb