Nieuws - 7 januari 1999

Minister ondersteunt plannen voor Friese propedeuse

Minister ondersteunt plannen voor Friese propedeuse

Minister ondersteunt plannen voor Friese propedeuse

Het ministerie van LNV ondersteunt plannen voor samenwerking tussen de LUW en de agrarische hogescholen Larenstein in Velp en het Van Hall-instituut in Leeuwarden. De LUW wil met die twee instellingen onder andere de mogelijkheid onderzoeken om propedeuses te verzorgen in Leeuwarden, zegt prorector Bert Speelman na gesprekken met het ministerie


Speelman denkt aan samenwerking bij de opleidingen Levensmiddelen- en Milieutechnologie. Voorts zou met het Van Hall-instituut samengewerkt kunnen worden op het gebied van bosbouw en landschapsarchitectuur. Het ministerie heeft een financiƫle bijdrage toegezegd voor de plannen. Minister Apotheker zei begin november tijdens een lezing in Wageningen voorstander te zijn van nauwere samenwerking tussen agrarische hogescholen en LUW

Volgens Speelman zal de LUW alleen samenwerken met instellingen die binnen het agrarisch onderwijs willen samenwerken. Een paar jaar geleden mislukte het plan voor gezamenlijke Mastersopleidingen van de hogescholen en de universiteit, omdat ze het niet eens konden worden over de financiƫle kant van de samenwerking en omdat de hogescholen verdeeld waren

De zes hao-instellingen proberen al een paar jaar een consortium te vormen, maar dat plan is tot nu toe op niets uitgelopen, omdat de scholen in Den Bosch en Delft liever samenwerken met andere hbo-instellingen in hun regio. Larenstein, Van Hall en Dronten zijn wel voorstander van een bestuurlijke fusie