Wetenschap - 11 januari 2001

Miniinterview

Reclamecampagne

'Uw sla blijft zo lekker lang vers, omdat wij er genen van ratten in stoppen. Eet smakelijk.' Deze reclametekst waarmee milieuorganisatie Greenpeace ten strijde trekt tegen genetisch gemodificeerd voedsel, is misleidend omdat ze niet aan de realiteit is ontleend. De Reclame Code Commissie kwam tot dit oordeel, na een klacht die was ingediend door de boerenorganisatie LTO Nederland. Is Greenpeace met deze reclamecampagne te ver gegaan?

Prof.dr. Richard Visser, hoogleraar Plantenveredeling:

"Het waren inderdaad rare reclames. En ze zijn inderdaad misleidend. Het is natuurlijk wel duidelijk dat Greenpeace deze reclames heeft gemaakt om te provoceren. En als je kijkt naar de uitspraak van de Reclame Code Commissie, dan kun je wel stellen dat ze dat ook gelukt is. Op deze manier krijgen ze toch aandacht, al is dat op een negatieve manier. En om die aandacht is het ze natuurlijk het meeste te doen. Het is een heel gedoe de laatste tijd met al die aandacht voor genetische modificatie. De hele sfeer die er om genetische modificatie hangt, is door Greenpeace op een wel heel simpele manier aangegrepen om hun standpunten in deze discussie duidelijk te maken. Ik vind het heel makkelijk van Greenpeace om op deze manier te willen scoren.

De argumenten die ze inbrengen om aan te tonen dat ze wel degelijk gelijk hebben, slaan nergens op. Ze beweren namelijk dat ze de bewuste feiten uit de reclamecampagne zelf uit patenten hebben gehaald. Wat ze echter vergeten te vermelden, is dat de meeste van deze patenten in de eerste plaats helemaal niet bedoeld zijn om daadwerkelijk te worden gebruikt in het dagelijks leven. Het gaat hier om onderzoeken die gedaan worden, omdat de fabrikant bijvoorbeeld meer wil weten over de mogelijkheden die er op dit gebied zijn. Dat deze onderzoeken worden gedaan, wil dus absoluut niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk in de praktijk zullen worden uitgevoerd. Het is een beetje jammer van Greenpeace dat ze dat er niet bij vermelden." | E.L.