Nieuws - 22 februari 2001

Miniinterview: Zeehonden

Miniinterview: Zeehonden

Het gaat de laatste tijd zo goed met de zeehond in de Waddenzee, dat er steeds meer stemmen opgaan om de zeehondencr?ches in ons land af te schaffen. Uit onderzoek van Alterra is gebleken dat de populatie jaarlijks met 17,5 procent groeit en dat het risico van het verdwijnen van de populatie onwaarschijnlijk is. Zeehondencr?che Pieterburen ziet, ondanks de positieve berichten, geen reden om te stoppen met de opvang van zieke dieren. Is het echter wel zo verstandig om door te gaan? Kun je de natuur niet beter met rust laten, nu het zo goed blijkt te gaan met de zeehondenpopulatie?

Ing. Bert Jansen, hoofd Communicatie van Alterra:

"Laat ik voorop stellen dat het hier om twee verschillende zaken gaat. Het feit dat de populatie jaarlijks met ongeveer zeventien procent stijgt, staat los van de opvang van deze dieren. De opvang is de laatste jaren zelfs gedaald. De meningen over wel of niet blijven opvangen, liggen nogal uiteen. Onderzoekers hebben naar de hele populatie gekeken en zijn tot bovenstaande conclusies gekomen. Ze hebben echter geen onderzoek gedaan naar voor- en nadelen van de opvang van zeehonden.

Naast de onderzoekers heb je de strikte natuurbeschermers, die stellen dat je zo min mogelijk moet ingrijpen in de natuur. Zij zijn duidelijk tegen opvang, zeker nu het zo goed blijkt te gaan met de zeehond. Tenslotte heb je ook nog de dierenbeschermers, die alleen kijken naar het individuele, zieke dier. Zij zijn van mening dat deze dieren koste wat kost moeten worden opgevangen, ongeacht het feit dat het over het algemeen erg goed gaat met de zeehondenpopulatie. Zij zijn van mening dat je een ziek dier niet zomaar aan zijn lot kan overlaten.

In het Trilaterale Verdrag Waddenzee, dat is ondertekend door Nederland, Duitsland en Denemarken, staat dat de Waddenzee een natuurgebied is waar zo weinig mogelijk moet worden ingegrepen door de mens. Nu blijkt dat het met de zeehond steeds beter gaat, kun je je afvragen of opvang inderdaad nog wel gewenst is en of het niet in strijd is met het verdrag over de Waddenzee. Verder heeft opvang van zieke dieren ook ecologische effecten. Door ingrijpen van de mens wordt de natuurlijke selectie namelijk be?nvloed en dit kan gevolgen hebben voor de hele populatie. Een andere theorie is dat door het opvangen van zieke zeehonden, andere zeehonden ook weer besmet worden. Het ene zieke dier besmet het andere zieke dier en op die manier blijft er een probleem bestaan.

Zeehondencreches hebben echter ook goede kanten, bijvoorbeeld het geven van voorlichting. Verder hebben ze in de loop der jaren een brede kennis over deze dieren opgebouwd en die kan altijd van pas komen." | E.L.