Nieuws - 8 maart 2001

Miniinterview: Mond- en klauwzeer

Miniinterview: Mond- en klauwzeer

Sinds de recente uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) zijn er in Groot-Brittanni? al ruim elfduizend dieren geruimd. Dit vanwege de besmettelijkheid van de ziekte en vanwege het gevaar van de ziekte voor de dieren. Volgens NRC Handelsblad sterven besmette evenhoevige dieren vaak doordat het hartspierweefsel ontstoken raakt, waardoor het hart niet meer goed werkt. Volgens immunoloog dr. Andr? Bianchi, van ID-Lelystad in het Algemeen Dagblad, is MKZ niet dodelijk. "Geen varken, koe, schaap of hert zal aan de ziekte overlijden, tenminste, als zij niet door mensen uit de weg zouden worden geruimd. Zieke beesten hebben het even flink te pakken: gaan schuimbekken, krijgen blaren op de tong, snuit en hoeven, gaan rillen, worden suf en kreupel en verliezen in het ergste geval hun 'schoenen' (teennagels) maar na verloop van tijd knappen ze vanzelf weer op."

Hoe zit het nu eigenlijk? Hoe gevaarlijk is de ziekte voor de dieren? En hoe groot is het besmettingsgevaar?

Erna Balk-Spruit, voorlichter ID-Lelystad:

"Zowel NRC Handelsblad als Algemeen Dagblad hebben in feite gelijk. Mond- en klauwzeer is vooral dodelijk voor jonge dieren. Bij biggen is de kans op sterfte bij besmetting nagenoeg honderd procent. Oudere dieren hebben een zeer grote kans na infectie de ziekte te overleven.

Ik vind het een goed besluit dat het ministerie van Landbouw direct na de uitbraak van de ziekte de hertenfokkerijen heeft laten ruimen. Het is natuurlijk heel vervelend voor de eigenaren van de geruimde bedrijven, maar voorkomen is in dit geval echt beter dan genezen. Als het ministerie niet had ingegrepen, was de kans zeer groot geweest, dat hier ook een MKZ-epidemie was uitgebroken. De ziekte is zo ontzettend besmettelijk.

De symptomen van de ziekte verschillen van dier tot dier. Bij runderen en varkens openbaren die zich vrij snel. Runderen gaan kwijlen, terwijl varkens dat niet doen. Beide dieren krijgen blaasjes op de poten en tong. Schapen vertonen weinig symptomen. Zij krijgen geen blaasjes en gaan hooguit wat kreupel lopen.

Buurbedrijven kunnen via de lucht makkelijk ge?nfecteerd worden door het virus. Berichten over het feit dat het gevreesde virus zich over land zo'n zestig kilometer ver kan verspreiden, zijn echter niet waar. Verder zijn er twee gevallen bekend waarbij dieren het virus overzee hebben opgepikt, maar dit is hoogst uitzonderlijk. Hiernaar is nog niet veel onderzoek gedaan. Wel is bekend dat verspreiding over water makkelijker gaat dan over land. Het MKZ-virus gedijt heel goed in een vochtige omgeving.

Bovendien vormt het dier-dier-contact en dier-mens-dier-contact het grootste risico. Vanwege dit gevaar mogen RVV'ers, mensen van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, die betrokken zijn bij een ruiming niet deelnemen aan een andere. | E.W.