Nieuws - 22 maart 2001

Miniinterview: Landbouw afschaffen

Miniinterview: Landbouw afschaffen

Afgelopen zondag opperde de econoom dr. Kol van de Erasmus Universiteit in het actualiteitenprogramma Netwerk, om alle Nederlandse landbouw af te schaffen en maar te verplaatsen naar de derde wereld. Volgens Kol kost een boerenbedrijf de EU per jaar 38.000 gulden en dat geld zouden we wel beter kunnen gebruiken. Hierdoor komt bovendien de helft van ons grondgebied vrij voor woningen, bedrijfsterreinen, recreatie- en natuurgebieden. Is het verplaatsen van onze landbouw naar de ontwikkelingslanden een goed idee of is de geleerde Kol op drift geraakt?

Prof. dr. Paul Richards, leerstoelgroep Technologie en agrarische ontwikkeling:

"Het lijkt me geen goed plan om de landbouw zomaar over te plaatsen naar de ontwikkelingslanden. We kunnen niet simpelweg de kennis en de productiemiddelen daarheen verplaatsen. Heel veel West-Europese gewassen kunnen in een land als Zuid-Afrika niet groeien. Het vee zou het ook niet overleven. De dieren zouden overlijden door de hitte of door inheemse ziektes waar ze niet resistent tegen zijn.

Aan de andere kant is het verbouwen van bepaalde gewassen in bijvoorbeeld Argentini? effici?nter omdat het daar warmer is. Sommige gewassen groeien daar zelfs beter dan hier.

Het afschaffen van de landbouw hier en uitbesteden aan ontwikkelingslanden vind ik niet eens zo'n slecht idee. De economische effecten zouden voor die landen bijzonder gunstig zijn. Er zou meer werkgelegenheid zijn. De boeren in deze landen krijgen lagere lonen dan in het westen. Dit kan de landbouwproducten goedkoper maken. Zo heeft Argentini? zich ontwikkeld, wat overigens Australi? en de VS ook deden in de negentiende eeuw.

Een ander positief effect van Kols idee is dat veel meer ontwikkelingslanden opgenomen kunnen worden in de Wereld Handels Organisatie. Hierdoor krijgen ze makkelijker toegang tot de Europese markt. De bescherming van de eigen markt in Europa zou dan immers verdwijnen.

Er is nog een voordeel. De EU hoeft haar landbouwproducten dan niet meer te subsidi?ren, wat een hoop geld scheelt. Tevens neemt ons elektriciteitsgebruik af omdat we de kassen niet meer hoeven te verwarmen. We hoeven alleen de productie en transportkosten te betalen.

Een nadeel is dat we afscheid moeten nemen van onze groenterassen, die in de tropen niet kunnen groeien. Als alternatief krijgt de Nederlandse consument rassen voorgeschoteld uit Azi? en Afrika. En de smaak en vorm van onze tomaten en de in Nigeria verbouwde soorten verschilt nogal. Ik weet niet of wij daar als consumenten zo blij mee zijn." | E.W.