Nieuws - 15 maart 2001

Miniinterview: Genproducten

Miniinterview: Genproducten

Steeds minder bedrijven gebruiken genetisch gemodificeerde ingredi?nten in hun voedsel. Bovendien willen boeren in Nederland het gemodificeerde ma?sras Chardon LL niet verbouwen. De markt lijkt nog niet klaar te zijn voor genvoedsel. Hebben genetisch gemodificeerde producten wel een toekomst?

Hans Dagevos, LEI:

"Ik denk dat genetisch gemodificeerde producten wel degelijk een toekomst hebben. Het probleem is dat ze nog niet opgepakt worden door de markt. De maatschappij dicteert momenteel de markt, terwijl de producenten ervan uitgingen dat ze de genetisch gemanipuleerde producten er wel door kregen. Ze hebben tot dusver te weinig gekeken naar de wensen van de consument. Het verbaast mij dan ook niet dat er momenteel zoveel weerstand is. Er is een maatschappelijke onderstroom die fel ageert tegen de genproducten. Een duidelijke aankaarter binnen deze stroming is Greenpeace. Zij heeft een inflexibele stellingname en een duidelijk standpunt. Zij is verder vrij goed in het actievoeren en in het bespelen van de media.

Ik denk dat de tweede generatie genetisch gemodificeerde producten voor een omslag in het consumentengedrag zal zorgen. Deze zullen ook voor de afnemers een duidelijk voordeel hebben. De producten zullen bijvoorbeeld smakelijker of goedkoper zijn of een bijdrage leveren aan het wereldvoedselprobleem.

Bovendien moet er wat veranderen in de etikettering op de verpakking. Het meest zuivere zou zijn om genetisch gemodificeerde ingredi?nten altijd te vermelden. Daar is nu veel gekrakeel over. Sommige toevoegingen zijn aan het eindpunt van de voedselketen niet traceerbaar. Waarschijnlijk komen er verschillende gradaties bij de etikettering. Het wordt naar verwachting niet vermeld dat dieren die in het artikel verwerkt zijn, genmedicijnen hebben gekregen. Daarentegen moet de ma?ssoort Chardon LL wel vermeld worden. Daar wordt nu veel over gediscussieerd. Probleem is dat er veel belangenverschillen zijn op die vier vierkante centimeter. Het bedrijf gebruikt het etiket om zichzelf te profileren, terwijl de overheid harmonisatie wil.

Toch zal er altijd een grote groep ethische bezwaren blijven houden tegen genvoedsel. Deze bezwaren kunnen politiek, religieus, emotioneel of rationeel van aard zijn. Vijftien tot twintig procent is fanatiek tegenstander en zal dat altijd wel blijven. Eenzelfde percentage staat juist uiterst positief tegenover genvoedsel. Vijftig tot zestig procent heeft nog geen mening over dit voedsel.

De acceptatie van gentechnologie verschilt ook van terrein tot terrein. Bij planten is de acceptatie veel hoger dan bij dieren. Bij mensen is die nog lager. Verder heeft de toepassing invloed op de aanvaarding bij de consument. Bij medicijnen zal het publiek er eerder positief over oordelen dan bij cosmetica.

Er blijft echter een gevaar dat de publieke opinie in ??n klap massaal omslaat. Een equivalent van Tsjernobyl of een film van bijvoorbeeld Oliver Stone (regisseur van JFK, red.) over de negatieve aspecten van genetisch gemodificeerd voedsel kan voor veel opschudding zorgen." | E.W.