Nieuws - 8 februari 2001

Miniinterview: Bioboeren

Miniinterview: Bioboeren

In Oostenrijk, het grote voorbeeld voor Nederland wat betreft biologische landbouw, neemt het enthousiasme voor deze vorm van landbouw steeds meer af. Midden jaren negentig was Oostenrijk nog koploper in de biologische landbouw, nu staat Denemarken aan de top. Het grootste probleem in Oostenrijk is de afzet van de biologische producten. Het aanbod is groter dan de vraag, waardoor de boeren met hun producten blijven zitten.

Minister Brinkhorst heeft als doelstelling om in 2010 tien procent biologische landbouw in Nederland te hebben. Is dit wel haalbaar als je kijkt naar de problemen die er in Oostenrijk zijn ontstaan?

Drs. Jac Meijs, co?rdinator Biologische landbouw Wageningen UR:

"Ik moet eerlijk zeggen dat dit bericht mij zeer verbaast. Afgelopen zomer heb ik in Zwitserland nog een congres over biologische landbouw bezocht en daar bleek helemaal niets van dit dalende enthousiasme in Oostenrijk voor deze vorm van landbouw. Oostenrijk is naar mijn mening nog steeds een van de koplopers wat betreft biologische landbouw. Ik heb juist het idee dat de belangstelling in Oostenrijk en ook in Duitsland de laatste tijd alleen maar is gegroeid, gezien de huidige ontwikkelingen in de vleesindustrie, zoals de gekkekoeienziekte BSE.

Wat betreft het biologische landbouwbeleid in Nederland: het Kabinet heeft een duidelijke visie over hoe de biologische landbouw in Nederland er over tien jaar moet uitzien en hoe men dit op een goede manier kan bereiken. Centraal in deze visie staat het gegeven dat het aanbod niet moet worden gestimuleerd op het moment dat de vraag achterblijft. Je kunt een producent van biologische producten wel stimuleren, maar als er geen kopers zijn, heb je een groot probleem. Dan blijft de boer namelijk met de producten zitten en verdient hij er niets aan. Het is van belang dat er acties worden opgezet die de consument stimuleren om biologische producten te gaan kopen. In Nederland houdt het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zich bezig met consumentenvoorlichting en proberen ze de consument door middel van goede voorlichting te stimuleren om biologische producten te kopen.

Een ander goed voorbeeld is Nautilus. Dit is een biologische co?peratie, gevestigd in Lelystad, waar telers vanuit alle regio's in Nederland bij zijn aangesloten. Nautilus heeft contact met afnemers van biologische producten over de hele wereld. Doordat Nautilus dagelijks een intensief contact heeft met hun leden en de markt, kunnen ze de vraag en het aanbod goed op elkaar afstemmen. Ze overleggen altijd eerst met de afnemers over hun wensen, pas daarna worden er contracten afgesloten met telers. Dit overleg voorkomt een hoop problemen, omdat er dan geen overschotten ontstaat. Ik denk dat dit de manier is om op een goede manier biologische landbouw te bedrijven." | E.L.