Nieuws - 18 januari 2001

Miniinterview

Voedselveiligheid

Minister Brinkhorst van Landbouw, natuurbeheer en visserij voorziet binnen afzienbare tijd een fundamentele hervorming van het Europese landbouwbeleid. Het huidige beleid heeft grote successen gehad, maar is te veel gericht op boeren en producenten en veel te weinig op consumenten. De vele onaanvaardbare nevenverschijnselen van de laatste tijd pleiten voor een verandering van het beleid. Voedselveiligheid zou een veel belangrijker criterium moeten zijn. Zou een naamsverandering van het ministerie van Landbouw, zoals in Duitsland (Consumentenbescherming, voeding en landbouw) ook in Nederland werken? Krijgt de Nederlandse consument op deze manier misschien meer vertrouwen in de overheid?

Prof. dr. Arie Oskam, leerstoelgroep Algemene agrarische economie en landbouwpolitiek:

"Het is van belang om in te zien dat het hier om twee verschillende zaken gaat. Op Europees niveau heb je een landbouwbeleid en een consumentenbeleid. Deze twee zaken staan los van elkaar. Dit komt overeen met het beleid dat ook in Nederland wordt gevoerd. Hier zijn deze twee zaken namelijk ook gesplitst. Ik vraag me af of het zou werken als je consumentenbescherming zou onderbrengen bij het ministerie van Landbouw.

Ik ben van mening dat die beslissing in Duitsland om het ministerie een andere naam te geven en de nadruk te leggen op de veiligheid van de consument, een tijdelijke stap is. Op deze manier willen ze hun beleid dat duidelijk is achtergebleven, nieuw leven inblazen. Ze willen nu in ??n keer gaan inhalen, wat ze jarenlang hebben laten liggen. Ik wil hiermee overigens niet zeggen dat het geen zin heeft, want het is wel heel nuttig wat ze doen. Op deze manier wordt de landbouw namelijk eens goed geconfronteerd met alle problemen die er de laatste tijd zijn ontstaan.

Consumentenbescherming is iets heel belangrijks en verdient daarom ook zeker veel aandacht. Daar ben ik het volledig mee eens. In Nederland is er echter al veel aandacht voor de bescherming van consumenten. Dit komt voor een groot gedeelte doordat Nederland veel agrarische producten exporteert. We kunnen het ons niet permitteren om voedselveiligheid niet serieus te nemen. Dat zou enorme gevolgen hebben, niet alleen voor ons, maar ook voor de rest van de wereld.

Ik denk niet dat consumentenbescherming en landbouw in ??n ministerie moeten samengaan. Ik ben eerder voor een onafhankelijke instelling die het beleid van de ministeries controleert. Die instelling zou dan ook beschikbaar moeten zijn voor onafhankelijk onderzoek en voor het geven van objectieve adviezen. Ook consumenten en consumentenbelangenorganisaties zouden bij deze instelling moeten kunnen aankloppen voor onafhankelijk advies en het indienen van bijvoorbeeld klachten." | E.L.