Nieuws - 21 juni 2012

Minder ziekteverzuim bij VHL

De bestuurlijke perikelen bij Van Hall Larenstein hebben geen invloed op het ziekteverzuim. Integendeel, blijkt uit het jaarverslag van Wageningen UR van 2011.

Het ziekteverzuim bij VHL daalde van 6,1 procent in 2010 naar 4,9 procent in 2011. Daarmee ligt het verzuim nog wel hoger dan bij de universiteit en DLO, die vorig jaar een verzuim van 3,6 en 3,4 procent noteerden. Verzuim ontstaat door ziekte of conflict. In het laatste geval is een goede verzuimbegeleiding belangrijk, stelt het jaarverslag. Vorig jaar werd negen keer mediation ingezet bij een arbeidsconflict. In alle gevallen werd deze bemiddeling succesvol afgerond.