Nieuws - 1 januari 1970

Minder zeldzame planten langs rijkswegen

Het aantal bedreigde plantensoorten in de bermen neemt af, maar de gemiddelde waarde van de vegetatie niet. Dat schrijven prof. Karle Sýkora van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie, ir Jesse Kalwij van het Zwitserse Forschungsanstat für Wald, Schnee und Landschaft en dr Peter Jan Keizer van Rijkswaterstaat in het tijdschrift Levende Natuur.

Sýkora, Kalwij en Keizer evalueren in het artikel het ecologische wegbermbeheer van Rijkswaterstaat in de afgelopen vijftien jaar. Het aantal plantensoorten in de berm was rond 1986 409 en in 2001 410. En daarvan zijn er 333 soorten in beide jaren aangetroffen. 76 soorten zijn dus verdwenen en 77 nieuwe soorten zijn er bijgekomen. Toch zijn de onderzoekers niet ontevreden, omdat de vegetatiewaarde in het totaal niet toe- of afneemt.
Wat wel zorgen baart is het feit dat het aantal bedreigde plantensoorten in de berm met veertig procent is verminderd. Dat zijn veelal planten die leven op schrale bodems. De onderzoekers zien dan ook een verschuiving ten faveure van bos- en struweelsoorten die leven op een voedselrijke bodem. Dat de gemiddelde vegetatiewaarde van de berm in de afgelopen vijftien jaar nauwelijks is veranderd, komt volgens de onderzoekers vooral doordat er een toename is van de soortenrijke vegetaties van het Glanshaverhooiland.
De onderzoekers putten hoop uit enkele plaatselijke successen, zoals de toename van het Glanshaverhooiland in de bermen in Zuid-Limburg. Waar ze voor waarschuwen is het aanbrengen van vruchtbare toplagen, het verruigen van de berm met bosopslagen, onzorgvuldige depositie van slootbagger, verstoring en onzorgvuldig beheer. Ze pleiten ook voor controle op het werk langs rijkswegen. Want de bermen bieden met hun areaal veel potentie voor de natuur, stellen ze. |
M.W.