Nieuws - 17 april 2014

Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op

tekst:
Albert Sikkema

Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25 tot 40 procent. Bovendien is dan 23 procent minder land nodig voor de voedselproductie. Dat stellen onderzoekers van Alterra en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Als de Europeanen hun vleesconsumptie halveren, levert dat niet alleen veel milieuwinst op. Ook zou er dan veel minder water- en luchtvervuiling zijn en zou het aantal hart- en vaatziekten fors verminderen, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Global Environmental Change. Met behulp van biofysische modellen rekenden ze uit wat een halvering van dierlijke producten, die werden vervangen door plantaardige alternatieven, in het Europese dieet voor gevolgen heeft voor klimaat, milieu en gezondheid.

Naast Jan Peter Lesschen, Susanne Wagner en Oene Oenema van Alterra en hoofdauteur Henk Westhoek van het PBL leverden Engelse, Italiaanse en Duitse onderzoekers een bijdrage aan het onderzoek. Ze concluderen ook dat de helft minder vlees eten leidt tot 40 procent minder stikstofuitstoot. Bovendien wordt Europa in dat geval een exporteur van granen en hoeft ze 75 procent minder soja te importeren.

De klimaatwinst door de halvering van de vleesconsumptie is hoger dan de onderzoekers hadden verwacht, zegt onderzoeker Jan Peter Lesschen. Hij constateert dat afname van vleesconsumptie een groter klimaateffect heeft dan allerlei technische en agronomische maatregelen in de landbouw. Alle maatregelen voor een duurzame landbouw leveren waarschijnlijk hooguit 30 procent reductie van broeikasgassen op.

Het onderzoek werd uitgevoerd voor een Europese expertgroep op het gebied van stikstof en voedsel (EPNF), die beleidmakers en consumenten wil informeren over de impact van voeding op het  milieu en de volksgezondheid.