Nieuws - 1 januari 1970

Minder strakke klimaatregeling bespaart veel energie

Minder strakke klimaatregeling bespaart veel energie

Minder strakke klimaatregeling bespaart veel energie


Tuinders kunnen fors energie besparen met een intelligent computersysteem
voor het regelen van de luchtvochtigheid, blijkt uit onderzoek van
Agrotechnology & Food Innovations.
De truc zit hem in meer fluctuatie van de luchtvochtigheid.

Ing. Oliver Körner van Agrotechnology & Food Innovations testte zijn
vernieuwde kasklimaatregeling uit op de teelt van chrysanten. Bij een
gelijkblijvende productie bleek de klimaatregeling te zorgen voor een
jaarlijkse energiebesparing van zo'n 25 procent. Een energiebesparing in
die orde levert een gemiddelde tuinder duizenden euro's per jaar op.
In de Nederlandse standaardkas wordt veel gestookt en geventileerd om de
luchtvochtigheid op een vaste waarde te houden. De automatische
klimaatregeling die in de Nederlandse standaardkas wordt toegepast, houdt
de relatieve vochtigheid op 80 tot 85 procent.
Volgens Körner is dat niet altijd nodig; een groter bereik voldoet ook.
Zijn regeling past de vochtigheid alleen aan als het echt noodzakelijk is
voor de planten. Hierdoor hoeft minder gestookt en geventileerd te worden,
terwijl de plantengroei niet in het geding komt. De onderzoeker heeft
precies uitgezocht hoeveel de vochtigheid kan fluctueren zonder dat dat
negatieve invloeden heeft op de planten. Het gaat hierbij om ziekten,
stress, calciumtekort en vertraging van de ontwikkeling.
Nu moeten tuinders er nog van worden overtuigd dat een soepelere
klimaatregeling ook werkt, stelt Körner. ,,Ze zijn gewend alles te doen om
fluctuaties in de luchtvochtigheid te vermijden. Het is voor hen een hele
gok daarvan af te stappen, ze zijn bang zijn voor het ontstaan van ziektes.
Maar het zicht op forse energiebesparing kan ze zeker van gedachten
veranderen.''
Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Computers and Electronics in
Agriculture. | H.B.