Nieuws - 31 oktober 2002

Minder scholieren kiezen natuur en techniek

Minder scholieren kiezen natuur en techniek

Het animo voor het profiel Natuur en techniek onder middelbare scholieren neemt af. Sinds 2000 daalde het aantal vwo-scholieren dat dit profiel koos van 25 tot 19 procent. Wel kiezen steeds meer vwo-ers voor een vervolgopleiding op universitair niveau: dit jaar 78 procent, tegen 67 procent in 1997. Dit blijkt uit de Studie Keuze Monitor, een jaarlijks onderzoek van het bureau Aromedia en de Stichting voor economisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de profielen Economie en maatschappij, Cultuur en maatschappij en Natuur en gezondheid profiteren van de verminderde belangstelling voor de technische vakken. Economie en maatschappij is het meest in trek, 35 procent van de scholieren koos in 2002 voor dit profiel. Natuur en gezondheid trekt 27 procent van de scholieren, Cultuur en maatschappij 19 procent. | L.M.

Percentage vwo scholieren per profiel 2000 2001 2002Natuur en techniek 25 20 19

Economie en maatschappij 32 34 35

Natuur en gezondheid 25 27 27

Cultuur en maatschappij 18 19 19