Nieuws - 26 april 2013

Minder rompslomp voor buitenlandse studenten

Nieuwe wet maakt studeren in Nederland makkelijker.
Universiteit voortaan aanspreekpunt voor verblijfsvergunning IND.

Internationale studenten in Wageningen hoeven binnenkort niet zelf meer te zorgen voor hun verblijfsvergunning. Vanaf het komend studiejaar is de universiteit daarvoor verantwoordelijk.
Per 1 juni 2013 treedt er een nieuwe migratiewet in werking. De overheid wil dit omdat de huidige wet voor internationale studenten veel bureaucratische rompslomp met zich meebrengt. Dat strookt niet met de wens om Nederland als kennisland te profileren.
Voor internationale studenten wordt het vooral een stuk gemakkelijker, zegt Jeroen Ouburg, teamleider van het International Student Service Center. 'Wageningen Universiteit wordt voor alle internationale studenten het aanspreekpunt voor de Immigratie en NaturalisatieDienst. Studenten hebben geen contact meer met de IND, waardoor ze geen formulieren meer hoeven in te vullen of onbegrijpelijke brieven hoeven te beantwoorden. Ze kunnen zich volledig richten op de studie.'
Langer geldig
De nieuwe wet zorgt ervoor dat alle procedures een stuk sneller verlopen. Nu moeten studenten die in Nederland willen studeren, vóór vertrek een inreisvisum regelen via de universiteit en na aankomst een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning bij de IND. Straks dient Wageningen een gecombineerde aanvraag van een visum plus een verblijfvergunning in.
Bovendien is de verblijfsvergunning straks geldig voor de nominale studieduur plus een uitloop van drie maanden. In de huidige situatie is de verblijfsvergunning slechts een jaar geldig. Ouburg: 'De student moet dan elk jaar zelf zijn vergunning verlengen bij de IND, met alle administratieve rompslomp van dien. Dat kost telkens zo'n zes tot acht weken.'
Rapporteren
Met de nieuwe wet wordt de verantwoordelijkheid van de universiteit een stuk groter. 'Er komt voor ons een hoop extra werk bij', erkent Ouburg. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen voor studenten, vindt hij. Eén nadeel is er wel, aldus Ouburg. Omdat er geen contact meer is tussen IND en student, moet de universiteit vanaf collegejaar 2013/2014 jaarlijks gaan rapporteren of de student voldoende studievoortgang heeft gehaald. De internationale studenten moeten elk collegejaar minimaal 50 procent van de nominale studielast hebben gehaald. Lukt dat niet, dan vervalt de verblijfsvergunning. 'De IND wil dat wij controleren of de student écht studeert en er zullen geheid studenten zijn die de norm niet halen. Die moeten wij melden bij de IND. Een student wegsturen, dat is voor niemand leuk.'