Nieuws - 1 januari 1970

Minder promoties

Dit jaar zullen naar verwachting ongeveer 170 onderzoekers promoveren aan Wageningen Universiteit. Een tegenvaller, want de raad van bestuur verwachtte dat het aantal de komende jaren zou groeien naar 245 per jaar. Dat aantal zal waarschijnlijk niet gehaald worden.

Dat blijkt uit een overzicht van de resultaten van het instellingsplan dat de raad van bestuur elk halfjaar opstelt. Secretarissen van de onderzoeksscholen kijken niet op van de tegenvaller. ‘Die 245 was volledig uit de lucht gegrepen’, reageert ir Gab van Winkel, secretaris van de onderzoeksschool WIAS.
De cijferaar van de onderzoeksscholen verwacht de komende jaren ongeveer tweehonderd promoties per jaar. Waarom er dit jaar beduidend minder promoties zijn weet hij niet zeker. ‘Twee jaar geleden hadden we een enorme piek. Dat kwam doordat uitkeringsinstantie USZO de aio’s enorm achter hun broek ging zitten. Daarom hebben veel promovendi dat jaar alles op alles gezet om zo snel mogelijk te promoveren. Dat het jaar erop minder promoties oplevert is dan niet gek. Misschien hebben we ook dit jaar te maken met een naijleffect daarvan. Maar 245 is overdreven optimistisch, ik denk dat 200 onze limiet is.’
Woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR laat weten dat de raad van bestuur er nog steeds van uitgaat dat het aantal proefschriften zal toenemen tot ruim boven de 200 per jaar. Dat is ook vanuit financieel oogpunt belangrijk voor de universiteit. Elke afgeronde promotie levert Wageningen UR 83000 euro op. / KV