Nieuws - 1 januari 1970

Minder open gebieden

Het aantal zeer open gebieden in Nederland is tussen 1989 en 2000 met ongeveer vier procent gedaald. Alterra berekende in opdracht van het Natuurplanbureau dat in 2000 een vijfde van Nederland open gebied was.

Met een model voor de landschapskwaliteit berekende Alterra hoeveel open gebied er in de jaren 1989 en 2000 was, door per 250 bij 250 meter te kijken hoeveel open gebieden er zijn, en hoeveel kleinschalig bebouwde gebieden binnen een straal van 1,5 kilometer. Daarnaast werd de beleving van het landschap gemeten met een ‘belevings-GIS’, die vier positieve kenmerken (natuurlijkheid, historische monumenten, reliëf en water) en drie negatieve (horizonvervuiling, stedelijkheid en geluid) in kaart brengt. Met veldmetingen controleerden de onderzoekers de modelberekeningen.
Het landschap is meer gesloten geworden rond Almere, ten westen van Amsterdam, ten oosten van Arnhem, ten noorden van Zevenbergen en ten westen van Tilburg. Uit de belevingsGIS bleek dat de beleving van de daling van het aantal open gebieden net iets negatiever uitkomt dan de daadwerkelijke daling. Het aantal open gebieden daalde met 3,7 procent, de beleving met 4 procent. / MW