Wetenschap - 17 januari 2002

Minder onderzoeksopdrachten universiteit door reorganisatie

Minder onderzoeksopdrachten universiteit door reorganisatie

Winst DLO over 2001 hoger dan verwacht

De universiteit heeft vorig jaar minder geld verdiend met onderzoeksopdrachten voor bedrijven en overheden. De zogenaamde derde geldstroom viel in 2001 twintig procent lager uit dan in 2000. Dat blijkt uit een raming van de financi?le resultaten van Wageningen UR op basis van de eerste negen maanden van 2001.

Belangrijkste oorzaak voor de terugval van externe opdrachten is volgens de vice-voorzitter van de raad van bestuur, ir Kees van Ast, de reorganisatie van de universiteit. Bij de reorganisatie zijn een aantal leerstoelgroepen die veel onderzoeksopdrachten binnenhaalden wegbezuinigd. Zo verdween onder andere de succesvolle onderzoeksgroep Gezondheidsleer van prof. Bert Brunekreef naar de Universiteit van Utrecht.

Naast het verdwijnen van een aantal groepen speelt volgens Van Ast ook mee dat medewerkers door de herprogrammering vorig jaar veel tijd moesten besteden aan het onderwijs. Daardoor hadden ze minder tijd voor het schrijven van onderzoeksvoorstellen.

Volgens Van Ast vormen de cijfers geen reden tot bezorgdheid over de financi?le positie van de universiteit: "Tegenover minder kosten staan ook minder uitgaven." Op de langere termijn wil hij de gedaalde omzet wel weer op peil brengen, onder andere door hogere tarieven te rekenen voor het onderzoek. De tarieven zijn nu volgens Van Ast te laag omdat niet alle kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

De universiteit boekt naar verwachting in 2001 een winst van 1,5 miljoen euro. Voor de komende jaren denkt Van Ast dat de universiteit net in de zwarte cijfers blijft. "We gaan nog twee zware jaren tegemoet."

DLO stevent af op een mooi financieel resultaat. Het boekte vorig jaar naar schatting een winst van 6,9 miljoen euro, 2 miljoen meer dan begroot. Alle instituten samen hebben daarmee een resultaat geboekt van 2,4 procent van de omzet. Over een paar jaar moet dat 3,5 procent worden.

Voor volgend jaar verwacht DLO een winst van 10,7 miljoen euro. Van Ast denkt de hogere winst vooral te boeken door te bezuinigen op de overhead. Bezuinigingen op onderzoek verwacht hij niet.

Op het IMAG na schreven alle instituten vorig jaar zwarte cijfers. Vooral ID-Lelystad, Alterra en het LEI deden het goed, hun financi?le resultaat was meer dan 3,5 procent van de omzet. IMAG draaide als enig instituut met verlies. De samenwerking met de universitaire onderzoeksgroep Technologie en Milieumanagement en het ATO moet het instituut er de komende jaren volgens Van Ast bovenop helpen. | K.V.