Nieuws - 10 april 2008

Minder melkveehouders na afschaffing quotum

Het afschaffen van de melkquotering leidt tot meer productie en dalende melkprijzen. Minder efficiënt producerende bedrijven haken daardoor af. Dat concludeert het LEI in een studie in het project Melken in de nieuwe realiteit.

Eind 2007 heeft de Europese Unie voorstellen gedaan voor versoepeling en uiteindelijk afschaffing in 2015 van het melkquotum in de EU. Per 1 april heeft de raad van ministers besloten het quotum al met twee procent te verruimen.
Het LEI verwacht op basis van modelstudies dat bij verdere verruiming of afschaffing van de quota de productie zal toenemen in gebieden waar efficiƫnt geproduceerd wordt, zoals Nederland. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen omlaag gaan, waardoor minder efficiƫnte bedrijven zullen afhaken. De totale melkproductie in de EU zal daarom na afschaffing van de melkquotering maar met twee tot drie procent stijgen. De prijs die boeren krijgen voor hun melk gaat dalen met vijf tot vijftien procent. De prijs gaat ook meer schommelen doordat er minder marktbescherming is.