Wetenschap - 1 januari 1970

Minder leerstoelen geschrapt in nieuw ondernemingsplan Landbouwuniversiteit

Minder leerstoelen geschrapt in nieuw ondernemingsplan Landbouwuniversiteit

Minder leerstoelen geschrapt in nieuw ondernemingsplan Landbouwuniversiteit

In de nieuwe versie van het ondernemingsplan van de LUW dat de raad van bestuur op 11 maart presenteert, zullen waarschijnlijk zes leerstoelen minder geschrapt worden dan in de eerste versie van Krachtig op Koers. In plaats van 24 wil het bestuur achttien leerstoelen schrappen, stelde voorzitter prof. dr Cees Veerman in NRC Handelsblad

Rector prof. dr Cees Karssen bevestigt dat er waarschijnlijk achttien leerstoelen worden geschrapt, maar hij wil nog niet zeggen welke hoogleraren mogen blijven. Het bestuur voert momenteel gesprekken met de departementen en betrokken hoogleraren, maar wacht nog met het vaststellen van de definitieve lijst met leerstoelen totdat alle financiƫle gegevens van 1998 bekend zijn

Volgens hoogleraar-directeur prof. dr Lijbert Brussaard wil het bestuur drie leerstoelen bij het departement Omgevingswetenschappen behouden die eerst geschrapt zouden worden. Het personeel van de betrokken leerstoelgroepen is al ingelicht en Brussaard ziet dan ook geen reden om het plan geheim te houden. De leerstoel Irrigatie en waterbouwkunde van prof. Linden Vincent blijft. In de eerste versie van het ondernemingsplan zou haar leerstoel moeten fuseren met Erosie en Bodem- en wateronderzoek van prof. dr ir Leo Stroosnijder, maar in het nieuwe plan krijgen beide hoogleraren aanstellingen voor vier dagen per week (0,8 fte). Drie andere leerstoelen bij landgebruik leveren ook een deel van hun aanstelling in

Verder worden de leerstoelen van prof. dr Paul Richards (Technologie en agrarische ontwikkeling) en prof. dr Leen Hordijk (Milieusysteemanalyse) gespaard. Zij krijgen ieder een halve aanstelling

De hoogleraar-directeuren van de departementen Sociale wetenschappen en Biomoleculaire wetenschappen, die in de eerste versie van het ondernemingsplan zwaar werden getroffen, willen de leerstoelplannen nog niet vrijgeven. Directeur prof. dr Willem de Vos van Biomoleculaire wetenschappen laat wel doorschemeren dat het leerstoelenplan van zijn departement licht zal worden aangepast, maar wij blijven zwaar getroffen. De hoogleraar Agrarisch recht, prof. dr Franz von Benda-Beckmann, heeft nog geen zwart op wit-bevestiging, maar heeft begrepen dat er in tegenstelling tot de eerste versie van het ondernemingsplan toch een leerstoel Agrarisch recht zal blijven. Die zou nodig zijn voor de geplande opleiding Ontwikkeling en beleid. K.V