Nieuws - 19 september 2019

Minder eerstejaars: opluchting of zorg?

tekst:
Albert Sikkema

Voor het eerst sinds jaren daalt het aantal eerstejaars bachelorstudenten in Wageningen. Zijn deze lagere instroomcijfers een opluchting, omdat de snelle groei veel stress en werkdruk heeft gebracht? Of is de tanende aanwas van WUR reden tot zorg?

tekst Albert Sikkema  illustratie Henk van Ruitenbeek

Ralf Hartemink
Opleidingsdirecteur Food (wil om privacyredenen niet met zijn foto in Resource)

‘Ik coördineer één bachelor en drie masters, die tezamen dit jaar honderd studenten minder trekken. Dat vinden we geen probleem. Food Technology blijft de grootste opleiding van WUR, zowel de bachelor als de master. De bachelor Food Technology trekt 45 studenten minder, waaronder minder Nederlanders, maar het zijn er genoeg om te voldoen aan de vraag op de Nederlandse arbeidsmarkt. De drie masterprogramma’s krimpen van 280 naar 225 eerstejaars, maar dat komt vooral door de strengere toelatingseisen voor Chinese studenten, de uitgestelde Brexit en minder beurzen in landen als Mexico en Indonesië. Al met al zijn we tevreden met het aantal aanmeldingen. De oorzaken van de daling zijn duidelijk: door demografische ontwikkelingen gaan er minder Nederlandse jongeren studeren. Bovendien is de voedingshype een beetje over, jongeren kiezen nu meer voor klimaat.’

marjo lexmond.jpg

Marjo Lexmond
Opleidingsdirecteur Milieuwetenschappen

‘Ik coördineer vier opleidingen die groeien. Het aantal eerstejaars bij de internationale bachelor Environmental Sciences is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld; we zitten nu op 130 eerstejaars. Niet alleen doordat er internationale studenten bij zijn gekomen, ook het aantal Nederlandse studenten is in die tijd gestegen. Het is duidelijk dat de onderwerpen milieu en klimaat in de belangstelling staan. Ik denk dat we bijvoorbeeld nu een aantal klimaatspijbelaars in de klas hebben! Ook de master Environmental Sciences, die al groot was, groeit naar een recordaantal van 130 eerstejaars. De master Climate Studies verdubbelt naar 55 eerstejaars en de master Urban Environmental Management is met 30 procent gegroeid naar 60. Wij vinden het prettig dat ze ons weten te vinden. We zagen de groei van de bachelor gelukkig in het voorjaar aankomen en de docenten hebben zich hopelijk op tijd kunnen voorbereiden.’

20-Opinie Maria Koelen.jpg

Maria Koelen
Hoogleraar Gezondheid en Maatschappij

‘Er is zorg bij onze groep over de aanmeldingen van eerstejaars. De instroom bij de bachelor Gezondheid en Maatschappij daalt met 28 procent, naar ruim 40 eerstejaars. We begrijpen niet goed hoe dat komt. De waardering voor de opleiding is hoog. Ik hoor dat er minder vwo’ers gaan studeren op de universiteiten. Bovendien is in Wageningen de opzet van de voorlichtingsdagen veranderd, met een kleinere rol voor studenten. Ik denk dat dat invloed heeft op de instroom, want scholieren en hun ouders waardeerden de praatjes van studenten tijdens de voorlichtingsdag altijd zeer. Dus de dalende instroom heeft zeker onze aandacht. We vragen ons af: is het een incident of een trend?’

liekevbokhoven.jpg

Lieke van Bokhoven
Medewerker marketing en voorlichting bij WUR

‘Als WUR hebben we de laatste jaren een reactief beleid gehanteerd bij het aantrekken van studenten, omdat de meeste opleidingen al een grote aanloop hadden. Het is nu nodig om dat reactieve beleid om te schakelen naar een proactief beleid. De Nederlandse studenten komen niet meer aanwaaien. Dat heeft te maken met vergrijzing: het aantal jongeren neemt af, dus moeten we harder werken om het studentenaantal gelijk te houden. We zijn druk bezig met een aantal opleidingen om te kijken hoe we daar meer studenten kunnen trekken. Er zijn ook grotere opleidingen die wel blij zijn met de daling. Daar moeten we kijken hoe we een verdere daling kunnen voorkomen, want we willen onze huidige sterke positie behouden. Daarnaast is de masterinstroom wél gestegen. Die stijgende lijn proberen we vast te houden.’

We moeten weer proactief in plaats van reactief gaan werven

20-Opinie foto Bart Pierik bij vervangend stukje (002).jpg

Bart Pierik
Woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten (VSNU)

‘Bij de VSNU rekenen we met de Referentieraming 2018 van het ministerie van OCW. Die raming geeft aan dat het aantal eerstejaars studenten bij de universiteiten de komende vijf jaar blijft groeien. Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste zijn er iets meer vwo’ers die mogelijk aan de universiteit gaan studeren, ten tweede neemt de doorstroom van hogeschool naar universiteit toe en ten derde groeit het aantal buitenlandse studenten uit de EU. OCW geeft ook een prognose per sector. De sector Groen – dat is feitelijk Wageningen – blijft de komende jaren groeien, verwacht het ministerie. Wellicht niet zo sterk als andere sectoren, maar de instroom in Wageningen zou pas over 9 jaar afnemen volgens deze raming. Ik moet erbij zeggen: de raming van OCW klopt al jaren niet. De afgelopen jaren onderschatte het ministerie de groei, daarom heeft het ministerie de vorige raming bijgesteld.’

Arnold Bregt.jpg

Arnold Bregt
Dean of Education

‘We hebben de afgelopen jaren natuurlijk een flinke groei doorgemaakt. Dat die nu stabiliseert of zelfs iets afneemt bij sommige opleidingen is geen probleem. Ik was laatst op een bijeenkomst van de vice-decanen van alle bètafaculteiten in Nederland. Zij zien dezelfde ontwikkelingen. We hoeven ons geen ernstige zorgen te maken over deze ontwikkeling. Ook bij de kleinere studies die dit jaar zijn gekrompen, is er geen acute nood. We kijken altijd naar het driejarig gemiddelde, dus een daling in de instroom in één jaar heeft geen directe consequenties. De komende tijd gaan we kijken bij welke opleidingen we meer energie moeten besteden aan werving en selectie.’