Student - 11 december 2015

Minder eerstejaars op kamers

tekst:
Roelof Kleis
1

Studenten blijven langer bij hun ouders wonen, blijkt uit cijfers van het CBS. In Wageningen schreven zich na de zomer een vijfde minder jongeren in dan vorig jaar.

Het CBS zette de verhuisbewegingen in ons land per gemeente in kaart. Daaruit blijkt dat begin dit studiejaar (juli tot en met oktober) een kwart minder 18-jarigen naar een andere gemeente verhuisden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de groep 17-22-jarigen was dat 15 procent. Het CBS wijdt dat aan het afschaffen van de basisbeurs. Studenten zijn daardoor
duizenden euro’s per jaar duurder uit als ze zelfstandig gaan wonen.

Het effect is alleen zichtbaar onder de eerstejaars. In alle andere leeftijdsgroepen dan de 17-22-jarigen nam het aantal verhuisbewegingen wel toe. In alle universiteitssteden kwamen minder jongeren wonen, zoals uit bijgaande grafiek blijkt. In Wageningen zijn 178 minder
jongeren van 17-22 jaar ingeschreven. Dat komt neer op een daling van 22 procent.

Vestiging-van-17-tot-22-jarigen-in-universiteitssteden-15-12-04.jpeg

In Groningen was de afname met bijna 1200 jongeren (een kwart) in absolute zin het grootst. Delft kende met 40 procent de relatief grootste afname. Ok in Nijmegen en Maastricht was de afname net als in Groningen een kwart. Ook naar gemeenten met een hbo-instelling verhuisden minderen jongeren. De dalingen zijn geen gevolg van een afname van het aantal
jongeren dat is gaan studeren.

Dat meer Wageningse eerstejaars thuis blijven wonen is opmerkelijk. Uit een peiling van Resource eerder dit jaar bleek dat het afschaffen van de basisbeurs nauwelijks effect had op de verhuisplannen van eerstejaars. Maar zes procent van de ondervraagden gaf aan dat de financiën de belangrijkste reden was om niet op kamers te gaan.

Re:acties 1

 • scepsis

  Waarom zou een student zijn woonadres wijzigen wanneer die verhuist? Vroeger kreeg je nog uitwonende beurs, nu niet meer.

  Ik neem ten minste aan dat het CBS dit berekend heeft door te kijken naar adreswijzigingen en niet naar echte verhuisbewegingen.

  Reageer
  • GT

   ongeacht de uitwonende beurs is inschrijven bij de gemeente als je daar komt wonen het eerste wat je doet. Andersom gevraagd, waarom zou je het niet wijzigen?

  • Wakker Vlees

   Welke domme rukker wijzigt niet zijn woonadres als hij verhuist?


Re:ageer