Nieuws - 1 januari 1970

Minder divisies bij ASG

De banenreductie bij de Animal Sciences Group gaat samen met de invoering van een nieuwe structuur. Met drie divisies - vis, infectieziekten en veehouderij - moet de organisatie slagvaardiger worden en overzichtelijker voor klanten. Het praktijkonderzoek verdwijnt als herkenbare eenheid. Medewerkers weten nog niet wat de herstructurering voor hen persoonlijk gaat betekenen.

Door een groot financieel tekort moest de Animal Sciences Group (ASG) in april van dit jaar besluiten om praktijkcentra te sluiten en banen te schrappen bij stafafdelingen. Het overleg met de ondernemingsraad over de manier waarop het aantal medewerkers wordt teruggebracht is nog steeds gaande.
Het is in elk geval de bedoeling een deel van de mensen te vragen of ze vrijwillig een mobiliteitstraject willen gaan volgen. Dit is anders dan bij een formele reorganisatie, waarbij mensen kunnen worden ontslagen. ‘Het is echter nog onduidelijk hoe medewerkers die in het traject stappen precies geholpen worden bij het vinden van een andere baan’, aldus ir Frank Lenssinck, voorzitter van ondernemingsraad van ASG. In de week voor kerst vindt er nieuw overleg plaats met de directie van ASG.
Vooruitlopend hierop heeft ASG besloten begin 2005 over te gaan op een andere structuur. De organisatie moet dan van vijf onderzoeksdivisies terug naar drie divisies nieuwe stijl met een frontoffice voor klantcontact en een backoffice van onderzoekers.
Lenssinck van de OR vindt de nieuwe structuur een logische stap. ‘We moeten leren ons meer te richten op de mensen waar we voor werken, en daar helpt een verandering van structuur bij. Maar het personeelsmanagement kan nog altijd beter. Je moet je niet meer kunnen verschuilen achter een onduidelijke taakomschrijving.’
Vorige week is verder besloten het praktijkcentrum Cranendonck voorlopig te verhuren. Ook het gangbare deel van het varkensbedrijf in Raalte staat ter discussie, door onvoldoende inkomsten uit onderzoek. Over oplossingen als een andere opzet van het bedrijf wordt nog druk overlegd. Het biologische deel van het centrum heeft wel voldoende inkomsten.
Tot slot moeten de lab- en proefdierfaciliteiten vloeroppervlak inleveren. De laboratoriumfaciliteiten zullen worden geconcentreerd op de Edelhertweg in Lelystad.
‘Deze zomer raamden we het verlies voor dit jaar op 8 miljoen. Maar met deze maatregelen hopen we in 2007 weer zwarte cijfers te draaien’, aldus voorlichter Erna Balk. / YdH