Nieuws - 17 augustus 2018

Minder buitenlandse studenten bij Engelstalige bachelors dan verwacht

tekst:
Luuk Zegers

Het aantal internationale studenten dat op de vijf Engelstalige bachelors afkomt, valt een stuk lager uit dan verwacht. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers die op het intranet van WUR zijn gepubliceerd.

© Shutterstock

In prognoses werd uitgegaan van honderdvijftig internationale studenten, maar in realiteit lijkt dat aantal eerder tussen de vijftig en vijfenzeventig te liggen. Food Technology en Environmental Sciences trekken relatief veel internationale studenten: bij die studies komen respectievelijk ongeveer één op de zeven (19/141) en één op de vijf (12/56) van de ingeschreven studenten uit het buitenland. Animal Sciences (4/100) en International Land and Water Management (4/65) hebben het een stuk moeilijker, en Soil, Water, Atmosphere blijft vooralsnog steken op slechts één internationale student (1/63).

‘De internationale bachelors zijn nieuw, we hebben daar nog geen ervaring mee. Dat maakt het heel moeilijk om van tevoren goed in te schatten wat je kan verwachten’, legt Frank Bakema, manager education & student affairs, uit. Bakema benadrukt dat de huidige cijfers slechts een tussenstand zijn. ‘De EU-studenten hebben nog tot 31 augustus om zich aan te melden, dus daar zullen nog wel ontwikkelingen in zijn.’ Van een teleurstelling bij bijvoorbeeld Soil, Water, Atmosphere wil hij nog niet spreken. ‘Je hebt een aanloopperiode nodig om uiteindelijk te komen tot een meer stabiele instroom. Dat geldt voor elke nieuwe opleiding in het onderwijs, dat kan een paar jaar duren.’

International classroom
Het beeld van de ideale samenstelling van een effectieve international classroom in de MSc ziet er op dit moment als volgt uit: circa 33% Nederlandse studenten, circa 33% studenten uit andere EU-landen en circa 33% studenten uit de rest van de wereld, waarbij er bij de studenten uit het buitenland sprake is van een spreiding van verschillende nationaliteiten. Volgens opleidingsdirecteur Food Technology Ralf Hartemink is het de vraag of dat een realistische verwachting is voor de internationale bachelors. ‘Natuurlijk blijven Nederlanders enigszins de overhand houden in de bachelor. We streven ernaar dat geen nationaliteit echt overheerst, en dat er een goede mix is.’

'Meer verwacht'
Opleidingsdirecteur van Soil, Water, Atmosphere Gerrit Epema is enigszins teleurgesteld in de voorlopige inschrijvingscijfers. ‘Ik had meer internationale inschrijvingen verwacht. Het zijn voorlopige cijfers, dus het kan nog wat hoger uitvallen, maar het zullen er uiteindelijk geen tien meer gaan worden.’ Dat is een tegenvaller, zeker met de international classroom in gedachte. ‘Maar de meeste vakken zijn samen met andere opleidingen, daardoor is er toch een beetje sprake van een international classroom’, aldus Epema. Hij staat nog achter de verengelsing van Bodem, Water, Atmosfeer. ‘Het past goed bij de opleiding.’

In het geval dat het bij Soil, Water, Atmosphere bij één internationale student blijft, bestaat het gevaar dat de rest toch Nederlands met elkaar spreekt. ‘Om duidelijk te zijn: we verwachten dat de Nederlandse student in onze onderwijssetting gewoon Engels spreekt’, zegt Bakema. Daarnaast zal er intensiever worden ingezet op taalonderwijs zoals Social Dutch, zodat de internationale studenten ook op sociaal gebied makkelijker mee kunnen komen.

'Erg tevreden'
Ralf Hartemink, opleidingsdirecteur van Food Technology is tevreden met de internationale instroom bij zijn opleiding. ‘Het is een goed aantal, en ze komen uit heel veel verschillende landen. Studenten uit Litouwen, Zwitserland en Bulgarije, maar bijvoorbeeld ook uit Japan en Mexico. Een goed mengsel aan nationaliteiten.’ Van een international classroom wil hij nog niet spreken, maar volgens Hartemink zorgt het huidige aantal buitenlandse studenten al wel voor een andere dynamiek. ‘Je kan ook niet verwachten dat het in één jaar ineens een opleiding is met 33% Nederlanders, 33% EU-studenten en 33% andere nationaliteiten. Dat kost ook tijd. Maar voor het eerste jaar zijn we er erg blij mee.’

Engelstalige universiteit?
Volgens Bakema is verengelsing an sich geen doel van de universiteit. ‘Bij andere universiteiten lijkt het soms wel dat ze overgaan tot Engelstalige opleidingen omdat ze daarmee meer internationale studenten trekken en daarmee meer geld verdienen. Dat is hier niet de overweging.’ Hij benadrukt dat Wageningen onderwijs geeft over internationaal georiënteerde wereldproblematiek. ‘Klimaatveranderingen, wereldvoedselvraagstukken, noem maar op. De verengelsing moet je in die context plaatsen.’ De vijf Engelstalige bachelors zijn een pilot. Na drie jaar is er een evaluatie; daarna wordt er besloten of de universiteit verder gaat verengelsen, en zo ja: hoe.

Voorlopige inschrijvingen vijf Engelstalige bachelors (peildatum 13 augustus)
NL studenten Int. studenten Nationaliteiten
Food Technology 122 19 15
Environmental Sciences 44 12 9
Animal Sciences 96 4 5
Int. Land and Water Management 61 4 5
Soil, Water, Atmosphere 62 1 2