Wetenschap - 11 april 2002

Minder bestrijdingsmiddel in sloot langs boomgaarden

Minder bestrijdingsmiddel in sloot langs boomgaarden

"Het onderzoek is koud af en het wordt al toegepast in de praktijk." Fruitteeltonderzoeker dr Bart Heijne van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) is enthousiast over enkele praktische manieren om ongeveer de helft minder bestrijdingsmiddel in de sloot te laten komen.

Bij het bespuiten van fruitbomen waait relatief veel gewasbeschermingsmiddel weg en komt in watergangen terecht. Dat komt doordat de bomen van opzij worden bespoten, geholpen door ventilatoren die de druppeltjes goed de bomen in blazen, maar ook er doorheen.

Een oplossing is de rij bomen die het dichtst bij de sloot staat alleen te bespuiten vanaf de waterkant en niet vanaf de andere kant. Dit levert 40 tot 45 procent minder bestrijdingsmiddel in de sloot op. Fruittelers kunnen hiermee goed uit de voeten. Fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen hebben dit ook direct opgepikt. Onder voorwaarde van het eenzijdig bespuiten van de laatste bomenrij mogen twee oude middelen tegen schimmelziekten nog worden gebruikt en is een nieuw middel toegelaten.

Een andere, technische, oplossing is het werken met sensoren op de spuit. Deze sensoren 'zien' waar blad aan de boom zit en waar niet. Alleen op plekken waar blad zit, gaan de spuitdoppen open, anders gaan ze direct dicht. Als de bomen vol in blad staan, scheelt dit de helft aan wegwaaiende druppels. Ook bespaart de fruitteler daardoor zo'n 25 procent bestrijdingsmiddel. Spuiten met sensoren zijn duur, maar Heijne verwacht dat ze door concurrentie goedkoper worden.

Weer een andere methode is het plaatsen van gaas als scherm langs de sloot, afgekeken van de boomteelt in Boskoop. Deze schermen houden tot 62 procent van de wegwaaiende druppels tegen. De plastic schermen zijn geen sieraad voor het landschap, maar zijn oprolbaar te maken, zodat ze alleen tijdens het spuiten uitstaan.

PPO en IMAG gaan het onderzoek voortzetten met combinaties van methoden, verschillende spuitdoppen en variatie in de ventilatorstand. Daarmee hopen ze de hoeveelheid bestrijdingsmiddel in de sloot verder terug te dringen. | M.Hg