Nieuws - 5 september 2002

Minder VWO-ers, meer hbo-ers en buitenlanders naar Wageningen

Minder VWO-ers, meer hbo-ers en buitenlanders naar Wageningen

Het aantal VWO-scholieren dat heeft gekozen voor een opleiding in Wageningen is dit jaar waarschijnlijk weer lager dan vorig jaar. Op 2 september waren 437 eerstejaars ingeschreven voor een BSc-opleiding. Dit aantal kan nog oplopen als de laatste inschrijvingen verwerkt zijn. Vorig jaar schreven zich uiteindelijk 492 VWO-ers in voor een studie in Wageningen.

Hoger dan vorig jaar is het aantal HBO-ers dat begon met een MSc-opleiding. Na verwerking van de laatste inschrijvingen is het aantal dit jaar waarschijnlijk 220 tegen 204 vorig jaar. In totaal heeft Wageningen dit jaar dus 668 Nederlandse studenten aangetrokken. De internationale studenten die met een MSc-opleiding gaan beginnen zijn nog niet allemaal gearriveerd, maar de universiteit verwacht er in totaal ongeveer 300.

Tijdens de opening van het academisch jaar was bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen optimistisch. "Onze eigen prognoses zien er gunstiger uit dan de sombere tussencijfers die in de pers zijn verschenen." Volgens de voorzitter ziet het aantal inschrijvingen er dit jaar niet slechter uit dan vorig jaar en 'misschien zelfs beter'. Dijkhuizen: "Het ziet er naar uit dat Wageningen bezig is met een eindsprint. De trend dat VWO scholieren zich laat inschrijven zet zich ook dit jaar door."

Een aantal Wageningse opleidingen heeft te lijden van gebrekkige belangstelling van VWO-ers. Het zwaarst getroffen zijn Dierwetenschappen, Internationale ontwikkelingsstudies en Moleculaire wetenschappen. Deze laatste opleiding trok vorig jaar nog 30 VWO-ers, dit jaar zijn dat er slechts 13.

De verminderde interesse in Moleculaire wetenschappen heeft mogelijk te maken met het feit dat andere universiteiten sinds vorig jaar met vergelijkbare opleidingen zijn gestart. Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen kan tegenwoordig Moleculaire Levenswetenschappen gestudeerd worden en Delft en Leiden verzorgen samen de opleiding Life sciences and Technology. "Het gaat hier in feite om kopie?n van de Wageningse studie," aldus Joan Wellink, opleidingsbegeleider van Moleculaire wetenschappen. | L.M.

Inschrijvingen vwo-ers

September 2002 2001

Agrotechnologie 6 -

Bedrijfs- en consumentenwetenschappen 36 31

Biologie 70 72

Bos- en natuurbeheer 42 39

Biologische productiewetenschappen 4 -

Biotechnologie 32 27

Bodem, water, atmosfeer 26 35

Dierwetenschappen 35 56

Internationaal land- en waterbeheer 7 -

Landschap, planning en gebruik(landinrichting) 33 46

Levensmiddelentechnologie 27 28

Milieukunde 20 15

Moleculaire wetenschappen 13 30

Plant wetenschappen 12 14

Voeding en gezondheid 49 44