Nieuws - 1 januari 1970

Minder RSI bij studenten

Het aantal RSI-gevallen onder studenten aan Wageningen Universiteit is de laatste jaren gedaald. Ook de ernst van de klachten nam af, omdat studenten nu eerder met hun klachten bij de studentenarts komen.

Eigenlijk moeten we spreken over complaints of arms, neck and shoulders (CANS), zoals de belangrijkste beroepsziekte in Nederland tegenwoordig wordt aangeduid. Maar met een andere naam is het probleem nog niet verdwenen. Vorig jaar registreerde studentenarts André Godkewitsch bijna zeventig nieuwe gevallen van studenten met RSI-klachten. Dat is laag in vergelijking met de topjaren 2001 en 2002, toen meer dan honderd studenten aangaven last te hebben van RSI. Maar de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, denkt Godkewitsch, omdat niet alle studenten met klachten zich melden voor hulp. Vaak melden ze zich pas bij de studentenarts als ze daadwerkelijk studievertraging hebben opgelopen. De meeste studenten met klachten zijn masterstudenten die bezig zijn met hun afstudeervak of -scriptie.
Godkewitsch is blij met de daling. Hij denkt dat naast de aangepaste werkplekken ook de verbeterde voorlichting heeft bijgedragen. 'We zien nu dat het probleem veel sneller serieus genomen wordt. Niet alleen krijgen we nu minder klachten, mijn indruk is ook dat de nieuwe gevallen minder ernstig zijn dan eerst. Toen kregen we vooral mensen die in de chronische fase zaten en al enkele maanden met hun problemen rondliepen. Nu komen mensen al na één of twee weken, waardoor de herstelperiode in ieder geval flink korter is.' / JH