Nieuws - 1 januari 1970

Miljoenenstrop door commercieel avontuur Stoas

De Stichting Stoas, verantwoordelijk voor de agrarische lerarenopleiding in Den Bosch en Dronten, heeft 3,7 miljoen euro subsidie verstookt aan commerciële activiteiten.

Dat blijkt uit een brief van landbouwminister Veerman aan de Tweede Kamer. Uit de Stichting Stoas ontstond enkele jaren geleden de gelijknamige holding. Die richtte zich onder meer op lesmateriaal voor het agrarisch pedagogisch onderwijs en dienstverlening aan bedrijven. De holding raakte in 2002 in financiële problemen. Een door de minister ingeschakelde externe accountant stuitte in 2003 op een bedrag van 3,7 miljoen aan onderwijssubsidie dat naar de commerciële poot was gelekt. Veerman heeft de kamer op 9 februari maandag laten weten dat hij accountantsbureau Ernst en Young opdracht heeft gegeven een feitenonderzoek te verrichten naar de gang van zaken.
In reactie op de brief van Veerman is de raad van toezicht van de Stichting Stoas maandagavond afgetreden. Stoas heeft verder een regeling getroffen met de Rabobank. Die heeft de vordering van de hogeschool op de commerciële poot overgenomen. Een interim-manager gaat zich nu buigen over de toekomst van de hogeschool. Hij gaat onder andere de onderzoeken of Stoas een fusie moet aangaan met andere agrarische hogescholen. Een woordvoerder van Stoas stelt dat onder andere Wageningen UR als mogelijke partner zal worden onderzocht. | HOP/K.V.