Nieuws - 1 januari 1970

Miljoenenonderzoek biotechnologie

Brussel heeft het projectvoorstel B-Basic goedgekeurd. B-Basic staat voor BioBased Sustainable Industrial Chemistry, en is bedoeld om de basis te leggen voor een groene chemische industrie. Brussel heeft onderzocht of het voorstel wel voldeed aan de Europese regels rond staatssteun.

Het NWO-project staat voor een chemische industrie die minder afhankelijk is van aardolie en hernieuwbare grondstoffen uit de landbouw gebruikt, die door micro-organismen en enzymen worden omgezet. De centrale regie van het project, dat een looptijd heeft van vijf jaar, is in handen van de TU Delft.
In het project gaat vijftig miljoen euro om. Daarvan zullen er acht in Wageningen terechtkomen, bij onderzoeksinstituut Agrotechnology & Food Innivations (A&F) en de leerstoelgroepen Milieutechnologie, Microbiologie en Proceskunde. Programmaleider is prof. Gerrit Eggink, verbonden aan A&F en Proceskunde.
De helft van het geld in B-Basic komt uit het aardgasfonds. De rest komt van onderzoeksinstituten, universiteiten en Akzo-Nobel, DSM en Shell. / WK