Nieuws - 5 september 2002

Miljoenen voor plantengenomics officieel

Miljoenen voor plantengenomics officieel

Wageningen is een Zwaartepunt rijker. Biosystems Genomics, het initiatief van prof. Willem Stiekema en prof. Pierre de Wit, is door het Regie-Orgaan Genomics officieel erkend als een zwaartepunt waarmee 'Nederland kan meedraaien op wereldniveau'. Vijf jaar lang zullen de onderzoekers onder meer werken aan tomaten en aardappels die minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Door onderzoek aan het DNA willen de onderzoekers weten welke genen resistent maken tegen ziekten. Met die kennis kunnen plantenveredelaars gerichter te werk gaan. De totale kosten voor het project zijn vijftig miljoen. Het Regie-Orgaan, dat 190 miljoen euro heeft te verdelen, zal het gros daarvan op tafel leggen.

Het Cancer Genomics Consortium (Nederlands Kanker Instituut) en het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation (Technische Universiteit Delft), waarin ook het ATO en microbiologen van Wageningen Universiteit participeren, zijn eveneens als Genomics Zwaartepunt aangewezen. Het vierde Zwaartepunt, het Center for Medical Systems Biology (Leids Universitair Medisch Centrum) is aangehouden voor verdere uitwerking . | W.K.