Nieuws - 10 juli 2008

Miljoenen voor landbouwinnovatie Afrika

Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking draagt viereneenhalf miljoen euro bij aan een nieuw INREF-onderzoeksprogramma, het vervolg op het programma Convergence of Sciences.

In het programma gaan onderzoekers van tien Wageningse leerstoelgroepen aan het werk samen met het KIT en Agriterra. In het eerste Convergence of Sciences promoveerden in 2006 acht West-Afrikanen. Doel van het vervolg is het versterken van innovatiesystemen in de landbouw in Benin, Ghana en Burkina Faso. Dit gebeurt vanuit het idee dat onderzoek dat echt van nut is voor de boeren, vraagt om het samenbrengen (convergence) van wetenschappers van verschillende disciplines, van boeren en onderzoekers, en van de verschillende instituties rond landbouwinnovatie.