Nieuws - 3 december 2009

Miljoenen van LNV voor gebouwen

De groene hogescholen en Wageningen Universiteit krijgen samen 12,5 miljoen euro van het ministerie van LNV. Het grootste deel van dit bedrag, 10 miljoen euro, gaat naar de ontwikkeling van 'School als Kenniscentrum', een concept waarbij op de groene hogescholen onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen.

Het geld kan worden gebruikt voor een duurzame en energiezuinige inrichting van gebouwen, nieuwe werk- en leerplekken, de accommodatie voor lectoren en voor faciliteiten voor toegepast en innovatief onderzoek.
De overige 2,5 miljoen euro is bedoeld voor versterking van groen onderwijs in de Randstad. Door in te spelen op thema's als gezonde voeding en groen in de stad kan het groene onderwijs nieuwe groepen leerlingen aantrekken, verwacht LNV.