Nieuws - 6 december 2007

Miljardenschade door dierziekte in Kansas

Een lokale uitbraak van mond- en klauwzeer in de veerijke Amerikaanse staat Kansas kan een economische schade veroorzaken van ongeveer een miljard dollar (ongeveer 680 miljoen euro). Dat berekenden onderzoekers van de Kansas State University met behulp van in Wageningen ontwikkelde modellen.
Kansas is een van de belangrijkste producent van vleesvee in de VS. In 2005 ging het om 5,3 miljoen stuks. De Amerikaanse onderzoekers constateren dat uitbraken van dierziekten op grote bedrijven met veel vervoersbewegingen een groter risico vormen dan een uitbraak op een klein bedrijf.
De vrees voor ziekte-uitbraken in de VS is niet alleen toegenomen door de uitbraken in Europa. Vooral de aanslagen in september 2001 hebben de Amerikanen huiverig gemaakt voor bioterreur, onder meer door de verspreiding van veeziekten.
Een uitbraak van mond- en klauwzeer brengt niet alleen grote economische schade toe doordat de grenzen voor dichtgaan de export, maar leidt ook tot een behoorlijke maatschappelijke verstoring.
Uit het Amerikaanse onderzoek blijkt dat systemen van identificatie en registratie van vee de kosten van een uitbraak aanmerkelijk kunnen reduceren. Dat blijkt ook uit publicaties van de Wageningse onderzoekers dr. Helmut Saatkamp, prof. Ruud Huirne en dr. Aalt Dijkhuizen, waarvan de Amerikaanse onderzoekers gebruik hebben gemaakt.