Nieuws - 5 oktober 2016

Milieuwetenschappen flink in de lift

tekst:
Roelof Kleis

De bachelor Milieuwetenschappen heeft dit jaar meer dan twee keer zoveel eerstejaars als vorig jaar. Bedrijfs- en consumentenwetenschappen blijft de grootste bachelor.

Op vier na groeiden alle bachelorstudies. Dat blijkt uit een vergelijking van de inschrijvingen eind september met die van een jaar eerder. Er lopen nu 1604 eerstejaars bachelorstudenten
op de campus rond. Dat zijn er 131 (8,9 procent) meer dan een jaar geleden. Per studierichting schommelen de aantallen evenwel flink (zie tabel). Vier bachelors leverden zelfs studenten in. Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, de grootste studie, is een van de 'bleeders'.

Toch blijft de studie runner-up Biologie, in absolute aantallen de grootste groeier, nog net voor. Ook Biotechnologie en Milieuwetenschappen vertonen een flinke groei. Voor Milieuwetenschappen is de groei met 60 procent niet alleen enorm, maar ook volslagen onverwacht. ‘We hebben er niets bijzonders voor gedaan’, zegt opleidingsdirecteur Theo Lexmond. ‘De laatste drie jaar schommelt het aantal eerstejaars rond de 35. Die 56 van nu zijn een trendbreuk. Maar of het blijvend is, is natuurlijk de vraag.’

We hebben er niets bijzonders voor gedaan.
Theo Lexmond, opleidingsdirecteur Milieuwetenschappen

Overigens heeft Milieuwetenschappen in het verleden veel grotere aantallen studenten getrokken. Lexmond: ‘In de jaren negentig, toen het nog Milieuhygiëne heette, hebben we wel eens 150 eerstejaars gehad. Maar we hebben ook jaren gekend dat het er maar 15 waren.’ Hij ziet voorlopig nog geen problemen met de nieuwe toestroom. ‘Het eerste halfjaar lopen de studenten vakken die met andere opleidingen worden gedeeld. Daarna komen de studiespecifieke vakken aan de orde. We moeten nog bekijken hoe we dat gaan aanpakken.

Kleintjes
Andere sterke groeiers zijn de ‘kleintjes’ Communicatiewetenschappen en Agrotechnologie, die respectievelijk 46 procent en 36 procent zijn gegroeid. Communicatiewetenschappen heeft vorig jaar met de Future City Challenge, een wedstrijd voor middelbare scholieren, stevig aan de weg getimmerd. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Tourism groeide met 27 procent en is daarmee na Communicatiewetenschappen de op één na kleinste bachelor.

Grootste verliezer is Gezondheid en maatschappij, dat een vijfde inlevert. Ook Plantenwetenschappen, Moleculaire levenswetenschappen en het al genoemde Bedrijfs- en consumentenwetenschappen zijn gekrompen.

Aantallen eerstejaars per bachelorstudie
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen 162 169 -7
Biologie 158 133 25
Voeding en gezondheid 149 138 11
Levensmiddelentechnologie 148 136 12
Biotechnologie 131 108 23
Internationale ontwikkelingsstudies 86 80 6
Dierwetenschappen 85 83 2
Moleculaire levenswetenschappen 85 92 -7
Internationaal land- en waterbeheer 78 66 12
Bodem, water, atmosfeer 73 67 6
Bos- en natuurbeheer 68 58 10
Gezondheid en maatschappij 63 80 -17
Landschapsarcht. en ruimtelijke planning 61 56 5
Plantenwetenschappen 60 65 -5
Milieuwetenschappen 56 35 21
Economie en beleid 51 44 7
Agrotechnologie 38 28 10
Tourism 28 22 6
Communicatiewetenschappen 24 13 11
totaal 1604 1473 131