Nieuws - 15 juni 2012

Milieuvriendelijke Starplus-stal in Sterksel in gebruik

Het varkens innovatie centrum in Sterksel, onderdeel van Wageningen UR, heeft de nieuwe Starplus-varkensstal in gebruik genomen. De stal, met uitloop voor de varkens, is energieneutraal en milieuvriendelijk.

starplus1007949.jpg
De stal is energieneutraal dankzij een eigen mestvergister. En de snelle afvoer van mest via een mestband moet leiden tot een ammoniakreductie van 70 procent, een geurreductie van 75 procent en een methaanreductie van 80 procent, waardoor geen luchtwassers nodig zijn. De stal heeft een buitenuitloop voor de varkens en werkt met natuurlijke ventilatie.
Het praktijkcentrum gaat nu metingen uitvoeren of het nieuwe staltype werkelijk zo duurzaam is. Onderdeel daarvan is het rendement van de mestvergistingsinstallatie bij de stal. Sterksel maakte afgelopen week ook bekend dat varkensmest vergisten met de andere vergisters op het proefbedrijf nog niet rendabel is. Belangrijke reden is dat de mest niet binnen een dag in de vergister terecht komt, waardoor de gasproductie fors afneemt. Omdat de vergister bij de Starplus-stal wordt gevoed met verse mest, verwachten de praktijkonderzoekers een hoger rendement.