Nieuws - 7 februari 2002

Milieuverontreiniging maakt vogels kwetsbaar voor infecties

Milieuverontreiniging maakt vogels kwetsbaar voor infecties

De gezondheid van watervogels in de verindustrialiseerde Oostzee en het gebied rond Delfzijl heeft waarschijnlijk te lijden van de verontreiniging. Hardnekkige moleculen als PCB's en pesticiden in het milieu verminderen de weerstand van de dieren tegen infecties. Dat ontdekte een Wageningse promovenda door proeven met kippenembryo's.

Drs Daphne de Roode injecteerde bevruchte kippeneieren met mengsels van de industri?le moleculen. Onderzoekers hadden die gehaald uit zeekoeten uit de Oostzee en eieren van scholeksters in de omgeving van Delfzijl. De injecties leidden tot fysiologische veranderingen in de kippenembryo's, ontdekte De Roode. Het aantal B-cellen verminderde. B-cellen zijn witte bloedcellen die antilichamen aanmaken. Die verdedigen het lichaam tegen infecties.

De Roode's onderzoek boorde daarnaast een gevestigde theorie de grond in. "Wetenschappers vermoedden dat blootstelling aan industri?le afvalstoffen de gezondheid ook verzwakt door de hoeveelheid vitamine B1 in het lichaam uit te putten", zegt De Roode. "De enzymen die proberen de vreemde moleculen op te ruimen, hebben die vitamine nodig." Hoewel de injecties de activiteit van sommige opruimenzymen met een factor twintig lieten toenemen, verlaagden ze de hoeveelheid van de vitamine in de embryo's niet. | W.K.

Daphne de Roode promoveert op 6 maart 2002 bij prof. Jan Koeman, emeritus hoogleraar in de toxicologie.